Zahradní klobouková slavnost

V sobotu 21. 5. po obědě jsme se všichni sešli ve škole. V areálu školy proběhla Zahradní klobouková slavnost. Chtěli jsme se nejen po dlouhé covidové přestávce opět sejít, ale hlavně ukázat, co nového ve škole máme – novou fasádu, tři odborné učebny – počítačovou, jazykovou a přírodovědnou. V jedné z učeben byly vystaveny kroniky školy a obce.

Na školní zahradě, ve školní jídelně, ve škole i v okolí školy, všude bylo spousta spokojených lidí. Na pódiu na školní zahradě vystoupili žáci školy se svými programy, ve školní jídelně byla výstava obrazů, mohli jsme obdivovat výrobky šikovných důchodců. O občerstvení bylo také postaráno – v jídelně byla školní kavárna, venku, v Zelené učebně, se o občerstvení postarali místní hasiči. K poslechu hrála kapela.

A protože to byla také klobouková slavnost, o přestávce proběhlo vyhlášení o nejaktraktivnější klobouk. A porota, která klobouky vyhodnocovala, se zapotila. Někteří si na svých kloboucích dali záležet.

Počasí bylo krásné. Celá akce se prostě vydařila.