Z organizačně technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy

v pondělí 27. 9. 2021 ředitelské volno.

 

Od října se rozebíhají kroužky. Žáci si vybírají z široké nabídky, zájem hlásí třídním učitelům.

Informace k přihlášení a platbě kroužků pod DDM

 

Ve středu 29. 9. se naše škola zapojí prodejem kytiček (20 Kč) do celonárodní sbírky Český den proti rakovině. 
Sbírka je zaměřena na podporu prevence nádorových onemocnění ledvin a močového měchýře.