VE DNECH 25. A 26. ŘÍJNA PROBÍHÁ VÝUKA PODLE ROZVRHU.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ VE STŘEDU 27. ŘÍJNA.

 

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

více informací – zde

 

Informace k lyžařskému kurzu 2022

 

Od října se rozebíhají kroužky. Žáci si vybírají z široké nabídky, zájem hlásí třídním učitelům.

Informace k přihlášení a platbě kroužků pod DDM