Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
3
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
4
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
5
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
6
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
7
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
8
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
9
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
10
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
11
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
12
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
13
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
14
VZMR - Pořízení minibusu pro MZŠ a MŠ Dymokury
Slavnostní vyřazení předškoláků
15
Výlet do Starých Hradů
16 17 18
19
exkurze do hasičské stanice Poděbrady
20
informativní schůzka
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O nás

O škole

Masarykova základní škola Dymokury je pně organizovanou základní školou s kapacitou 250 žáků.

Od 6. 9. 2010 je škola soustředěna v jedné budově. 1. – 4. třída je umístěna v nové přístavbě, kde se rovněž nachází i moderně vybavená počítačová učebna. V přístavbě vznikl i prostor pro školní dílnu a oddělené šatny pro 1. a 2. stupeň. Do nové přístavby byla přestěhovaná zároveň i školní knihovna. Učebny jsou vybaveny interaktivní technikou a novým nábytkem. 5. – 9. třída je umístěna v hlavní budově. V letech 2020 - 2021 proběhla velká rekonstrukce školy. Škola byla zateplena, provedena injektáž vlhkých zdí, dostala novou fasádu, byla vyměněna střešní krytina, vyměněn tepelný zdroj - uhelná kotelna nahrazena tepelnými čerpadly. Třídy byly vybaveny rekuperačními jednotkami.

Škola těží ze své jedinečné polohy v blízkosti lesa a možnosti využívat rozsáhlý areál školní zahrady, kde se dětské hřiště, workoutové hřiště, venkovní Zelená učebna, která slouží k venkovní výuce. V těsném sousedství školy je chráněné území Natura 2000.

Výuka probíhá v devíti kmenových učebnách, v pěti odborných učebnách (moderní PC učebny 1. a 2. stupně, učebna estetické výchovy, rekonstruovaná učebna přírodních věd, laboratoř, dílna na technické činnosti). Kmenové třídy jsou poloodborné, vybavené pomůckami pro výuku daných předmětů, včetně interaktivních tabulí. Dostatečný počet notebooků i iPadů pro učitele jim umožňuje se doma i ve škole připravovat na práci v hodinách, iPady i robotické pomůcky využívají žáci v hodinách. Centrum volného času sdružuje školní družinu  a školní klub, dále se zde nachází cvičná kuchyň a keramický ateliér. Pro sportovní aktivity žáků slouží standardně vybavená tělocvična, venkovní hřiště, jehož součástí je asfaltový kurt. 

Školní kuchyň a jídelna slouží nejen žákům školy, ale dodává obědy a svačiny do MŠ v Dymokurech a Činěvsi. V jídelně mají možnost se stravovat cizí strávníci, služby využívají především senioři. 

Škola je vzdělávacím, společenským, sportovním a kulturním centrem obce. Příjemným klimatem a rodinným prostředím přispíváme k všestrannému rozvoji žáků, s velkou možností integrace a individuálního přístupu.

Pedagogický sbor je kvalifikován v souladu  s profilací školy, školní poradenské středisko tvoří výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog. 

 

VIZE ŠKOLY               

"ŠKOLA PRO EVROPU, KAM CHODÍ VŠICHNI RÁDI."