Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O nás

O škole

Masarykova základní škola Dymokury je pně organizovanou základní školou s kapacitou 250 žáků.

Od 6. 9. 2010 je škola soustředěna v jedné budově. 1. – 4. třída je umístěna v nové přístavbě, kde se rovněž nachází i moderně vybavená počítačová učebna. V přístavbě vznikl i prostor pro školní dílnu a oddělené šatny pro 1. a 2. stupeň. Do nové přístavby byla přestěhovaná zároveň i školní knihovna. Učebny jsou vybaveny interaktivní technikou a novým nábytkem. 5. – 9. třída je umístěna v hlavní budově. V letech 2020 - 2021 proběhla velká rekonstrukce školy. Škola byla zateplena, provedena injektáž vlhkých zdí, dostala novou fasádu, byla vyměněna střešní krytina, vyměněn tepelný zdroj - uhelná kotelna nahrazena tepelnými čerpadly. Třídy byly vybaveny rekuperačními jednotkami.

Škola těží ze své jedinečné polohy v blízkosti lesa a možnosti využívat rozsáhlý areál školní zahrady, kde se dětské hřiště, workoutové hřiště, venkovní Zelená učebna, která slouží k venkovní výuce. V těsném sousedství školy je chráněné území Natura 2000.

Výuka probíhá v devíti kmenových učebnách, v pěti odborných učebnách (moderní PC učebny 1. a 2. stupně, učebna estetické výchovy, rekonstruovaná učebna přírodních věd, laboratoř, dílna na technické činnosti). Kmenové třídy jsou poloodborné, vybavené pomůckami pro výuku daných předmětů, včetně interaktivních tabulí. Dostatečný počet notebooků i iPadů pro učitele jim umožňuje se doma i ve škole připravovat na práci v hodinách, iPady i robotické pomůcky využívají žáci v hodinách. Centrum volného času sdružuje školní družinu  a školní klub, dále se zde nachází cvičná kuchyň a keramický ateliér. Pro sportovní aktivity žáků slouží standardně vybavená tělocvična, venkovní hřiště, jehož součástí je asfaltový kurt. 

Školní kuchyň a jídelna slouží nejen žákům školy, ale dodává obědy a svačiny do MŠ v Dymokurech a Činěvsi. V jídelně mají možnost se stravovat cizí strávníci, služby využívají především senioři. 

Škola je vzdělávacím, společenským, sportovním a kulturním centrem obce. Příjemným klimatem a rodinným prostředím přispíváme k všestrannému rozvoji žáků, s velkou možností integrace a individuálního přístupu.

Pedagogický sbor je kvalifikován v souladu  s profilací školy, školní poradenské středisko tvoří výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog. 

 

VIZE ŠKOLY               

"ŠKOLA PRO EVROPU, KAM CHODÍ VŠICHNI RÁDI."