Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Zápis dětí do 1. třídy
4
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
5 6 7
8 9 10 11
Besídka ke Dni maminek
12 13 14
Slavnostní vyřazení předškoláků
15 16
Maňáskové divadlo v MŠ
17
Literární soutěž "Rosteme s knihou"
18 19 20
Zahradní klobouková slavnost 2023
ZAHRADNÍ KLOBOUKOVÁ SLAVNOST
21
22 23
Zrušené plavání
24 25
Výsledky zápisu dětí do mateřské školy
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Co je školská rada?

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

V roce 2005 zastupitelstvo Obce Dymokury schválilo počet členů školské rady na devět. Noví členové školské rady budou zvoleni na setkání rodičů v září 2022.

Členové školské rady

Členové zvoleni pedagogy školy

 • Mgr. Daniela Lazarová
 • Mgr. Marcela Kinská
 • p. Andrea Řeháčková

Členové zvoleni rodiči žáků školy

 • p. Jana Kryšpínová
 • p. Lucie Dobiášová
 • p. Lenka Bubeníková

Členové jmenovaní zastupitelstvem

 • Radka Sedláčková, DiS.
 • Ing. František Moravek
 • p. Tomáš Peřina

Předseda školské rady

Mgr. Jana Kryšpínová

jana.kryspinova@gmail.com

Místopředseda školské rady

 

Zápisy ze zasedání školské rady

Zápis ŠR říjen 2021

Zápis ŠR červen 2022

Zápis ŠR říjen 2022