Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Čarodějnický rej
30
Slet čarodějnic
1 2
Seznam přijatý dětí do 1. třídy 2024
Zápis dětí do mateřské školy
3 4 5
6 7 8 9
Besídka ke Dni matek
10
9. třída - exkurze do ZOO Chleby
11 12
13 14 15
Jarní výšlap s piknikem
Návštěva farmy v Chotěšicích
16
Výsledky zápisu dětí do mateřské školy 2024
17 18
Zahradní klobouková slavnost 2024
19
20 21 22
Výlet do Hopík Areny
23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

ZáŠkolská rada

Co je školská rada?

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

V roce 2005 zastupitelstvo Obce Dymokury schválilo počet členů školské rady na devět. Noví členové školské rady jsou voleni na setkání rodičů, které se pravidelně koná v září.

Členové školské rady

Členové zvoleni pedagogy školy

 • Mgr. Daniela Lazarová
 • Mgr. Marcela Kinská
 • p. Andrea Řeháčková

Členové zvoleni rodiči žáků školy

 • Mgr. Jana Kryšpínová
 • p. Lucie Dobiášová
 • Ing. Dagmar Kubelková

Členové jmenovaní zastupitelstvem

 • Radka Sedláčková, DiS.
 • Ing. František Moravec
 • p. Tomáš Peřina

Předseda školské rady

Mgr. Jana Kryšpínová

jana.kryspinova@gmail.com

 

Zápisy ze zasedání školské rady

Zápis ŠR říjen 2021

Zápis ŠR červen 2022

Zápis ŠR říjen 2022 

Zápis ŠR červen 2023

Zápis ŠR říjen 2023