Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
Turistický výlet do Rakouska
3
Turistický výlet do Rakouska
4
Turistický výlet do Rakouska
4. tř. Beseda o sondě
4.tř. Mezinárodní den zvířat
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Co je školská rada?

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

V roce 2005 zastupitelstvo Obce Dymokury schválilo počet členů školské rady na devět. Noví členové školské rady budou zvoleni na setkání rodičů v září 2022.

Členové školské rady

Členové zvoleni pedagogy školy

 • Mgr. Daniela Lazarová
 • p. Andrea Řeháčková

Členové zvoleni rodiči žáků školy

 • p. Jana Kryšpínová
 • p. Lenka Bubeníková

Členové jmenovaní zastupitelstvem

 • Ing. Ludmila Kubálková
 • Ing. Zuzana Bittmanová
 • p. Tomáš Peřina

Předseda školské rady

Mgr. Jana Kryšpínová

jana.kryspinova@gmail.com

Místopředseda školské rady

 

Zápisy ze zasedání školské rady

Zápis ŠR říjen 2021

Zápis ŠR červen 2022