Platby

150,- Kč SRPDŠ (nejstarší dítě) 

100,- Kč hygienické potřeby

150,- Kč potřeby na výtvarnou výchovu (platí pouze žáci 1. třídy)

Platba školní družiny:

800,- Kč (možný odpočet z loňského roku – informace u p. vychovatelky Řeháčkové)