Zápis dětí do 1. třídy

Ve středu 6. 4. 2022 proběhl zápis dětí do 1. třídy. Zápis je vždy tematicky zaměřen. Tentokrát děti při příchodu do školy vítala zvířátka. Ta jim pomáhala plnit různé úkoly. A děti byly opravnu šikovné.  Už se na naše nové žáčky v září těšíme. Náhradní zápis se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022.