Školní družina

Naše školní družina je pro děti z 1.- 4.třídy otevřena denně od 11:00 do 16:15. 

Vyplňte prosím Zápisový lístek a ve škole odevzdejte. Odchody dětí zvažte, není problém je měnit podle Vaší potřeby.

Úplata za pobyt ve školní družině je stanovena 800,-Kč na jeden školní rok. Platbu lze provést v hotovosti u vychovatelky nebo zaslat na bankovní účet školy 101547400/0300 – k platbě připište prosím Jméno dítěte a platba školní družina/JAN NOVÁK – ŠKOLNÍ DRUŽINA. Variabilní symbol použijte stejný jako u platby za obědy.

Dejte svému dítěti věci na převlečení, nechávají si je ve své šatní skříňce.

Pokud se potřebujete na něčem domluvit, volejte na mobilní telefon vychovatelek. 

Těšíme se na Vaše děti, Andrea Řeháčková 728225150 a Eva Fabiánová 724721997.