Školní družina / školní klub

Hlavní vychovatelka: Andrea Řeháčková
Vychovatelka: Eva Fabiánová

Provoz školní družiny:          Po  6.55 hod. –  7.30 hod.,  Út – Pá   7.00 hod. –   7.30 hod.
                                                 Po – Pá   11.10 hod. – 16.15 hod.

Provoz školního klubu: 

Polední klub 12.15 – 13.00 hod.

  • dle rozpisu kroužků 

Poplatek za školní družinu (příspěvek zřizovateli OÚ Dymokury na částečnou úhradu neinvestičních výdajů) je 80,- Kč na měsíc.

Platba 400 Kč na začátku každého pololetí!

Školní družina připravuje mnoho akcí pro všechny žáky školy i další veřejnost, na které všechny srdečně zve.

 

Denní režim ve školní družině

ranní družina   – probíhá ve třídách na 1. stupni – relaxační hry, příprava na vyučování
11:10 – 13:00  oběd ve školní jídelně dle denního rozvrhu  tříd, příchod dětí do ŠD, zájmové a odpočinkové činnosti ve školní družině, pobyt na hřišti
13:00 – 15:00   zájmové, rekreační činnosti – pobyt venku  
15:00 – 16:15  hygiena, pitný režim, příprava na vyučování

Odchody žáků ze školní družiny – samostatně  či s doprovodem dle údajů v zápisovém lístku. Vyzvednutí dětí mezi 13:00 a 15:00 v době pobytu venku je možné pouze po předchozí domluvě.

Na zájmové kroužky v budově školy dochází dítě samo nebo hromadně v určený čas. Po skončení zájmového kroužku se vrací na předem určené místo/herna, hřiště..

 

Dokumenty ŠD/ŠK

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu

ŠVP školní družiny

ŠVP školního klubu