Školní družina / školní klub

Hlavní vychovatelka: Andrea Řeháčková
Vychovatelka: Eva Fabiánová

Provoz školní družiny a školního klubu:  7.00 hod. –  7.30 hod.
                                                                      11.10 hod. – 16.15 hod.

Poplatek za školní družinu (příspěvek zřizovateli OÚ Dymokury na částečnou úhradu neinvestičních výdajů) je 80,- Kč na měsíc.

Platba 400 Kč na začátku každého pololetí!

Školní družina připravuje mnoho akcí pro všechny žáky školy i další veřejnost, na které všechny srdečně zve.

 

Denní režim ve školní družině

7:00 – 7:30    studovna otevřena pro žáky z 5.- 9. třídy
11:10 – 13:00  oběd ve školní jídelně dle denního rozvrhu  tříd, příchod dětí do ŠD, zájmové a odpočinkové činnosti ve školní družině, pobyt na hřišti
13:00 – 15:00   zájmové, rekreační činnosti – pobyt venku  
15:00 – 16:15  hygiena, pitný režim, příprava na vyučování

Odchody dětí ze školní družiny – samostatně  či s doprovodem dle údajů v zápisovém lístku. Vyzvednutí dětí mezi 13:00 a 15:00 v době pobytu venku je možné pouze po předchozí domluvě.

Na zájmové kroužky v budově školy dochází dítě samo nebo hromadně v určený čas. Po skončení zájmového kroužku se vrací na předem určené místo/herna, hřiště..

 

Dokumenty ŠD/ŠK

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu

ŠVP školní družiny

ŠVP školního klubu