Seznam přijatých dětí do 1. třídy

Seznam registračních čísel přijatých dětí do 1 třídy – zde