Olympiády a soutěže

Okresní kolo matematické olympiády

Martin Macák – účastnil se (kat. Z7)

 

Okresní kolo biologické olympiády

Kategorie C

Mikuláš Pulda – 10. místo 

Kategorie D

Valentina Sládková – 1. místo, postup do krajského kola  BLAHOPŘEJEME!!!

Denisa Javůrková – 6. místo

Antonín Ekert – 8. místo

 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Johanka Puldová – 7. místo (kat. I.A)

Marijana Vorlová – 8. místo (kat. II.A)

 
Okresní kole olympiády v českém jazyce

Martina Hroudová – 6. místo (kat. I)

 
Okresní kolo dějepisné olympiády

účastnili se (kat. I)

Helena Mniazgová

Matyáš Pulda

Tomáš Odzgan

 

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Nela Žoudlíková – 2. místo (kat. I.A)

Václav Bittman – 2. místo (kat. II.A)

Karolína Typltová – 3. místo (kat. II.A)

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!