Informace pro rodiče

13. 9. 2021 13:16

Nabídka kroužků

Nabídka kroužků 2021/2022 Způsob přihlášení: – děti nahlásí třídním učitelům, o který kroužek mají zájem Informace k platbám kroužků budou dětem předány. PLATBY KROUŽKŮ POD DDM PODĚBRADY

více...
9. 9. 2021 12:00

Platby

150,- Kč SRPDŠ (nejstarší dítě) 100,- Kč hygienické potřeby 150,- Kč potřeby na výtvarnou výchovu (platí pouze žáci 1. třídy) Platba školní družiny: 800,- Kč (možný odpočet z loňského roku –

více...
9. 9. 2021 11:55

Organizace školního roku

Z organizačně technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy v pondělí 27. 9. 2021 a v pátek 8. 10. 2021 ředitelské volno. Prázdniny podzimní 27. 10. – 29. 10. 2021 vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1.

více...
1. 9. 2021 13:21

Výdej čipu a přihlášek ke stravování

Ve čtvrtek 2. 9. děti předají třídnímu učiteli 115 Kč na čip na výdej obědů. P. Jelínková, vedoucí školní kuchyně, předá dětem, které přinesou peníze, zaktivovaný čip a přihlášku ke stravování

více...
30. 8. 2021 10:19

Výuka od 2. 9. 2022

2. 9. – projektový den „Znovu spolu“ (nebude odpolední výuka) od 3. 9. – výuka dle platného rozvrhu ve všech třídách Rozvrhy na letošní školní rok jsou zveřejněny v systému www.skolaonline.cz

více...
30. 8. 2021 10:01

Hygienická opatření, testování žáků

Hygienická opatření Pohyb ve společných vnitřních prostorách školy se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

více...
27. 8. 2021 7:43

Informace ke slavnostnímu zahájení školního roku

Rodiče jsou vítáni, v případě zahájení v tělocvičně je nezbytný respirátor, vstup do třídy je povolen pouze rodičům žáků 1. třídy Žáci přichází do školy od 7.00 do 7.30 hod., po převzetí klíčku

více...