Informace pro rodiče

21. 6. 2022 8:40

Odhlášení oběda

Pokud děti nepůjdou ve středu 30. 6. na oběd, je nutné jej odhlásit.

více...
6. 6. 2022 10:05

Ředitelské volno

V pátek 10. 6. je z organizačně-technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno.

více...
6. 5. 2022 13:08

Seznam přijatých dětí do 1. třídy

Seznam registračních čísel přijatých dětí do 1 třídy – zde

více...
18. 2. 2022 10:04

Změny ve školách od 19. 2. 2022

Od 19. 2. se ruší tetování žáků ve školách. Zákonní zástupci nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test. Nadále ale platí, že dítě, které vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže

více...
28. 1. 2022 12:08

Změny v testování žáků od 31. 1. 2022

Změny v testování, ke kterým na základě vládních rozhodnutí dojde od 31. 1. 2022. Nově se NETESTUJÍ děti, které jsou v ochranné lhůtě 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu. Pro prokázání této skutečnosti

více...
18. 11. 2021 12:48

Testování žáků od pondělí 22. 11. 2021

Testování probíhá každé pondělí od 22. 11. 2021 (nebo po prvním příchodu žáka do školy v průběhu týdne) až do konce února 2022 Testuje se antigenními testy (žáci provádí test sami dle instrukcí pedagoga)

více...
13. 9. 2021 13:16

Nabídka kroužků

Nabídka kroužků 2021/2022 Způsob přihlášení: – děti nahlásí třídním učitelům, o který kroužek mají zájem Informace k platbám kroužků budou dětem předány. PLATBY KROUŽKŮ POD DDM PODĚBRADY

více...
9. 9. 2021 12:00

Platby

150,- Kč SRPDŠ (nejstarší dítě) 100,- Kč hygienické potřeby 150,- Kč potřeby na výtvarnou výchovu (platí pouze žáci 1. třídy) Platba školní družiny: 800,- Kč (možný odpočet z loňského roku –

více...
9. 9. 2021 11:55

Organizace školního roku

Z organizačně technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy v pondělí 27. 9. 2021. Prázdniny podzimní 27. 10. – 29. 10. 2021 vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 pololetní 4. 2. 2022 jarní 14. 3.

více...
1. 9. 2021 13:21

Výdej čipu a přihlášek ke stravování

Ve čtvrtek 2. 9. děti předají třídnímu učiteli 115 Kč na čip na výdej obědů. P. Jelínková, vedoucí školní kuchyně, předá dětem, které přinesou peníze, zaktivovaný čip a přihlášku ke stravování

více...
30. 8. 2021 10:19

Výuka od 2. 9. 2022

2. 9. – projektový den „Znovu spolu“ (nebude odpolední výuka) od 3. 9. – výuka dle platného rozvrhu ve všech třídách Rozvrhy na letošní školní rok jsou zveřejněny v systému www.skolaonline.cz

více...
30. 8. 2021 10:01

Hygienická opatření, testování žáků

Hygienická opatření Pohyb ve společných vnitřních prostorách školy se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

více...
27. 8. 2021 7:43

Informace ke slavnostnímu zahájení školního roku

Rodiče jsou vítáni, v případě zahájení v tělocvičně je nezbytný respirátor, vstup do třídy je povolen pouze rodičům žáků 1. třídy Žáci přichází do školy od 7.00 do 7.30 hod., po převzetí klíčku

více...