Zaměstnanci školy

 

Mgr. Martina Martínková – ředitelka školy (učí Aj, Hv na 1. st., PSPP)

martinkova@mzsdymokury.cz

Mgr. Daniela Lazarová – zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce, metodik ŠVP (učí M, Aj, Za na 2. st.)

lazarova@mzsdymokury.cz

 

Učitelé 1. stupně

Mgr. Marcela Kinská – třídní učitelka 1. třídy

kinska@mzsdymokury.cz

Mgr. Jana Táboříková – třídní učitelka 2. třídy (učí PSPP)

taborikova@mzsdymokury.cz

Mgr. Jolana Kulačová – třídní učitelka 3. třídy (učí Mt v 7. třídě)

kulacova@mzsdymokury.cz

Mgr. Anna Knytl Sedláková – třídní učitelka 4. třídy (učí PSPP)

knytlsedlakova@mzsdymokury.cz

 

Učitelé 2. stupně

Bc. Tomáš Lazar – třídní učitel 5. třídy (učí Aj, Tv, Dí)

lazar@mzsdymokury.cz

Mgr. Zuzana Matoušková – třídní učitelka 6. třídy (učí D, Př, Hv, Vv, Čsp)

matouskova@mzsdymokury.cz

Ing. Martina Šťastná – třídní učitelka 7. třídy (učí M, F, It)

stastna@mzsdymokury.cz

Mgr. Petra Řeháková – třídní učitelka 8. A (učí ČjL, Vko, Vkz, Čsp, Vv)

rehakova@mzsdymokury.cz

Michaela Šlechtová – třídní učitelka 8. B (učí M, Nj, Ch, Vv)

slechtova@mzsdymokury.cz

Mgr. Ondřej Holoubek – třídní učitel 9. třídy (učí ČjL, Vkz, Vko, Kd, Čsp, Md)

holoubek@mzsdymokury.cz

 

Mgr. Marcela Hroudová – učí Z, Ch, Př. Ze

hroudova@mzsdymokury.cz

Mgr. Martina Hordinová – učí Aj, M, Př, Vl, Hv, I, It, Pč

hordinova@mzsdymokury.cz

Simona Beranová – učí Nj, Aj, Čsp

beranova@mzsdymokury.cz

Veronika Krumpholcová – učí Tv, Vv, Čsp, asistentka pedagoga

krumpholcova@mzsdymokury.cz

 

Andrea Řeháčková – vedoucí vychovatelka

rehackova@mzsdymokury.cz

Eva Fabiánová – vychovatelka 

fabianova@mzsdymokury.cz

 

Jitka Knesplová, DiS. – asistentka pedagoga

knesplova@mzsdymokury.cz

Petra Prášková, DiS. – asistentka pedagoga

praskova@mzsdymokury.cz

Petra Lochmanová – asistentka pedagoga

lochmanova@mzsdymokury.cz

Pavlína Pižlová – asistentka pedagoga

pizlova@mzsdymokury.cz

Jitka Kopecká – asistentka pedagoga

kopecka@mzsdymokury.cz

 

Provozní zaměstnanci

Petra Vondráčková – hospodářka, ekonomka školy

 

Radka Jelínková – vedoucí školní jídelny

jidelna@mzsdymokury.cz

Marcela Seňková – vedoucí kuchařka

Jaroslava Kubíčková – kuchařka

Hana Piskačová – kuchařka

 

Vladimír Kučera – školník, řidič autobusu

Adriana Nováková – uklízečka

Marcela Knesplová – uklízečka