Jazykový kurz s rodilým mluvčím

Po třech letech jsme opět umožnili žákům účastnit se kurzu. I letos od společnosti English Focus.  Jazykový kurz konverzační angličtiny s rodilým mluvčím probíhá ve škole v týdnu od 23. 5. Zájemci z řad žáků 8. – 9. třídy se formou her, diskuzí nenásilnou formou procvičili a zdokonalili anglický jazyk.