Celoškolní akce

Nové workoutové hřiště

Dětský den

 

Společné spaní 1. a 9. třídy

 

Kytičkový den

Den Země

 

Můj deváťák – před přijímacími zkouškami

Zápis do 1. třídy

Zimní škola v přírodě

Lyžařský kurz

Vánoční oběd ve škole

Sokolníci ve škole
Máme rádi Česko – u pramene Labe
Dymokurský duatlon
Výroba třídních odznaků
Školní parlament
Slavnostní zahájení školního roku