Děkujeme sponzorům

Firma MO-STAV

– terénní úpravy v okolí školy v hodnotě 3.000 Kč.