5. třída – Máme své odznaky

Páťáci si dnes vytvořili vlastní odznáčky. Sami si zvolili jejich podobu a následně vlastnoručně namalovali a vyrobili.

Motivem je název školního projektu ,,Máme rádi Česko”. To vše dokresluje číslovka pět.                                                                                   !                                                                                 T. L.