II. stupeň

Jméno: Mgr. Ivana Ambrožová
Funkce : Třídní učitelka 8. tř
Vzdělání : PF České Budějovice
Aprobace : M, Bi
Učí : M, Př, Čsp, Tv, Pč, ZE, koordinátor EVVO
E-mail : ambrozova(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Mgr. Ivana Hošnová
Funkce : Učitelka
Vzdělání : PF UK Praha
Aprobace : Č, Hv
Učí : Č, Hv, D
E-mail : mzsdymokury(zavinac)gmail.com
Jméno: Mgr. Mirka Josefina Nováková
Funkce : Učitelka
Vzdělání : PF Ústí nad Labem
Aprobace : Čj, Nj, D
Učí : Čj, Nj, D, Vko, Kd
E-mail : novakova(zavinac)mzsdymokury.cz
Telefon : 608 981 373
Jméno: Mgr. Marcela Hroudová
Funkce : Učitelka
Vzdělání : PF, ZČU Plzeň
Aprobace : Bi, Z
Učí : Z, Ch, Př
E-mail : hroudova(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Ing. Martina Šťastná
Funkce : Třídní učitelka 9. tř.
Vzdělání : ČVUT Praha (Fakulta stavební), UK Praha PF (učitelství 2.stupeň ZŠ)
Aprobace : M
Učí : IT, F, M, koordinátor ICT
E-mail : stastna(zavinac)mzsdymokury.cz
Telefon : 773 496 926
Jméno: Mgr. Ondřej Holoubek
Funkce : Třídní učitel 5. tř.
Vzdělání : PF Ústí nad Laben
Aprobace : Čj, Společenské vědy
Učí : Čj, Nj, Vko, Vkz, Tv, Čsp, Vv, dílny, metodik primární prevence
E-mail : holoubek(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Tomáš Lazar
Funkce : Třídní učitel 6. třídy
Vzdělání : Westchester Community College, Ossining - New York, studijící PF UHK
Učí : Aj, Tv, Čsp
E-mail : lazar(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Petra Lochmanová
Funkce : Školní asistent
Vzdělání : Studium pro asistenty pedagoga

TOPlist