II. stupeň

Jméno: Mgr. Ivana Ambrožová
Funkce : Učitelka
Vzdělání : PF České Budějovice
Aprobace : M, Bi
Učí : M, Př, Čsp, Tv, ZE, koordinátor EVVO
E-mail : ambrozova(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Mgr. Marcela Hroudová
Funkce : Učitelka
Vzdělání : PF, ZČU Plzeň
Aprobace : Bi, Z
Učí : Z, Ch, Př
E-mail : hroudova(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Ing. Martina Šťastná
Funkce : Třídní učitelka 5. tř.
Vzdělání : ČVUT Praha (Fakulta stavební), UK Praha PF (učitelství 2.stupeň ZŠ)
Aprobace : M
Učí : IT, F, M, koordinátor ICT
E-mail : stastna(zavinac)mzsdymokury.cz
Telefon : 773 496 926
Jméno: Mgr. Ondřej Holoubek
Funkce : Třídní učitel 7. třídy
Vzdělání : PF Ústí nad Laben
Aprobace : Čj, Společenské vědy
Učí : ČjL, Vko, Kd, Čsp, PI, metodik primární prevence
E-mail : holoubek(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Tomáš Lazar
Funkce : Třídní učitel 8. třídy
Vzdělání : Westchester Community College, Ossining - New York, studijící PF UHK
Učí : Aj, Tv, Čsp
E-mail : lazar(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Mgr. Petra Řeháková
Funkce : Třídní učitelka 6 třídy
Vzdělání : Jihočeská univerzita - pedagogická fakulta
Aprobace : Čj, Ov
Učí : ČjL, Vko, Vkz, It, Vv, Pč, PI
E-mail : rehakova(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Petra Lochmanová
Funkce : Asistent pedagoga v 5. tř., školní asistent
Vzdělání : Studium pro asistenty pedagoga
E-mail : lochmanova(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Mgr. Zuzana Matoušková
Funkce : Učitelka
Vzdělání : PF Univerzity Hradec Králové
Aprobace : Bi, Př
Učí : D, Př, Aj, Hv, It, koordinátor žákovského parlamentu
E-mail : matouskova(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Michal Rejthárek
Funkce : Učitel
Vzdělání : Studující PF UHK
Učí : Nj, Dí, Čsp
E-mail : rejtharek(zavinac)mzsdymokury
Jméno: Veronika Krumpholcová
Funkce : Učitelka, asistent pedagoga v 7. tř.
Učí : Tv, I, Vv
E-mail : krumpholcova(zavinac)mzsdymokury.cz
Jméno: Mgr. Jana Sobotová
Funkce : Učitelka
Učí : ČjL, D, Vl, Př, Vko, Vkz, Vv, Čsp
E-mail : sobotova(zavinac)mzsdymokury.cz

TOPlist