Domácí úkoly - 4. tř.

6.12. Čj - do pondělí se naučit básničku z listu, do domácího sešitu napsat slovní druhy a k nim uvést tři příklady slov
Připomínám, v pondělí je vánoční focení.

5.12. M - P.S. 29/11, 30/1

4.12. Čj - naučit se básničku do pondělí 9.12., Vl - opakovat si ještě Vodstvo ČR do středy 11.12.

3.12. Aj - uč. 22 přepsat 1 článek (skupina p. ředitelky), Aj - P.S. 22 napsat o svém městě nebo vesnici (skupina p. učitelky), připomínám Vl - téma Povrch ČR a Vodstvo ČR

29.11. M - P.S. 26/7 dodělat si, Vl - pročítat a hledat si v mapě - Povrch ČR, Vodstvo ČR

28.11. Čj - uč. 38/7 + a)

21.11. M - příklady v dom. sešitě

20.11. Vl - pracovní list, vyhledat řeky na mapě a napsat názvy

19.11. Čj - uč. 34/3 do dom. sešitu, připomínám Vl - pracovní list - pohoří a vrcholy ČR

18.11. M - uč. 36/1 do dom. sešitu

11.11. Vl - nezapomenout si opakovat viz níže do středy 

8.11. Př - učit se podle dom. úkolu Lesní patra, nebo podle učebnice, poznávat stromy (do pondělí) 

6.11. Čj - uč. 29/4 do dom. sešitů, Vl - pročítat si do středy témata Demokratický stát až Mapy, prohlížet si a hledat v mapě dle její legendy

5.11. M - písemné násobení, dom. sešit

4.11. Do pátku si pročítat od tématu Živočichové (společné znaky, vlastnosti) po Význam lesa + poznávat stromy

1.11. Opakovat si vyjmenovaná slova po B a L, celou malou násobilku z paměti

25.10. Čj - uč. 28/6a) do dom. sešitu, ve čtvrtek 31.10. - strašidelný kostým

21.10. Př - do pátku nakreslit lesní patra

15.10. naučit se báseň Cestička k domovu do úterý 22.10.

14.10. M - P.S. 17/9

10.10. Aj - (skupina p. učitelky) nakreslit a umět popsat svůj dům - do pondělí

4.10. Čj - pracovní postup na list papíru do úterý, Př - pročítat poznámky k houbám a rostlinám do pondělí

3.10. Opakovat si malou násobilku 6 a 7 z paměti. Př - Pročítat si poznámky k houbám a rostlinám - do pondělí. 

1.10. M - tabulka v domácím sešitě, Vl - stále si vyhledávat na mapě ČR (příloha učebnice) kraje a krajská města

30.9. Čj - uč. 19/3 napsat do dom. sešitu, Vl - vyhledávat na mapě ČR (příloha učebnice) kraje a krajská města

27.9. Př - úprava sešitu, vybarvit obrázky, dopsat popisy obrázků

26.9. pro chybějící: M - učivo v učebnici s. 20/1,2,3 a 21/5 - přečíst si řešení podle Nadi 

25.9. M - příklady v dom. sešitě, snažit se z paměti

24.9. Čj - uč. 17/2 podle vzoru v dom. sešitě, do pátku 27.9. se naučit číst báseň Malíři v Čítance s. 15

23.9. Aj - WB 8/5,6 (skupina p. učitelky)

20.9. M - uč. 19/59 2 sloupečky do dom. sešitu, + kdo ještě neodevzdal, nebo nevypracoval úkol z Vl - vybarvit mapu krajů a zjistit informace o své obci (kontrola ve středu)

19.9. Aj - učebnice s. 7, otázky 1 - 6 a k nim odpovědi napsat do sešitu (bílý) - skupina p. učitelky

17.9. Čj - uč. 11/2 do domácího sešitu na čtvrtek 19.9., zítra duatlon, Aj - WB 6/2 (skupina p. ředitelky)
Sbíráme a sušíme šípek.

13.9. Př - popsat těla hub dle uč. s. 8, připravit si kolo a helmu na středeční Duatlon, zapisovat si domácí čtení
POZOR!!! nezapomenout na změnu v rozvrhu: pondělí 5. hod. Př, úterý 4. hod. Informatika.
Krásný víkend:-)))

12.9. M - příklady v dom. sešitě snažit se vypočítat z paměti 

11.9. Vl - na pátek 20.9. - vybarvit si mapu krajů podle učebnice s. 7(6) a zjistit informace o své obci

10.9. Čj - psaní vět dle vzorů v dom. sešitě s dalšími státy 

9.9. M - uč. 9/10 poslední 4 příklady bez závorek do dom. sešitu

6.9. Pouze domácí čtení 

4.9. Vl - do středy 11.9. vypracovat nalepený list dle učebnice str. 6 (5) Obyvatelé ČR


TOPlist