Domácí úkoly - 4. tř.

23.3. V ŽK zadána Čj a M na dnes, nová Př na pátek 

20.3. V ŽK zadáno: Čj, M a nová Vl

19.3. Čj a M - zadáno.
Moc chválím žáky, kteří včera úspěšně vkládali úkoly do ŽK. Jde vám to výborně, jste úžasní.🤗
Rodičům děkuji za výuku, dohled a kontrolu úkolů. Občas je třeba dětem učivo vysvětlit, připomenout, za to velké DÍKY. 😉
Milí žáci, nadále si hlídejte termíny a své odevzdání, zda má text = odpověď + přílohu (když je vyžadována).
Krásný den!!!!!!!!!!! Vaše p. učitelka 😄


18.3. Úkoly na středu zadány - bedlivě si přečíst: Informatika 18.3. Zadání jsou samozřejmě v el. ŽK.
Hezký den 

Připomínám: Filip, Tadeáš, Síma, Adam, Viktorka odevzdají ještě úkoly za úterý 17.3., někdo odevzdal jen část.


17.3. Úkoly na dnešní den zaslány žákům na e-maily a zadány v elektronické ŽK. Hurá do práce. 

16.3. Milí rodiče, sledujte zprávy, které jsou Vám zasílány během odpoledne prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Do zpráv v el. ŽK Vám pošlu přihlašovací údaje na e-mail Vašeho dítěte.
Úkol pro dnešek: poslat paní učitelce e-mail do dnešní půlnoci s textem, jak jsem si užil víkend - 2 věty (ať vím, že jsme s dětmi v kontaktu) na: annamzsdymokury@seznam.cz (na tento e-mail jsou děti zvyklé z hodin informatiky)

10.3. Domácí práce pro děti mimo školu v přírodě: středa 11.3. -  pátek 13.3., vypracovat pracovní listy z Čj a M od paní asistentky, kdo nestihl ve škole dodělá  M - P.S. celá str. 14 a na str. 15 cv. 6

5.3. Čj - uč. 78/4 do dom. sešitu, zítra na Vl červenou učebnici

4.3. Zkontrolovat, popř. opravit modrou učebnici vlastivědy k odevzdání ve středu 18.3., na Vl již nosit červenou učebnici

2.3. P.S. dokončit 23/11, připravit rýsovací pomůcky + ořezané pastelky

21.2. Přes prázdniny: naučit se básničku dle svého výběru, zaznamenávat si zážitky z prázdnin i drobnosti, sehnat si knihu Staré pověsti české  od Jany Eislerové 

20.2. Čj - uč. 75/7 do dom. sešitů 

13.2. Čj - viz domácí sešit 

12.2. Čj - napsat o besedě se spisovatelem Janem Řehounkem, Vl - opakovat si Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl ČR (do středy 19.2.)
Pro chybějící: M - P.S. 7/1,2, procvičovat násobení a dělení z paměti + dělení se zbytkem (např. 42:5=), Čj - uč. 70/6 ústně, zápis do školního sešitu (fialový): Skloňování podstatných jmen rodu mužského - podle uč.71/podle modrého rámečku se vzory si udělat zápis s příkladem (jako jsme si psali u rodu středního a ženského) + vymýšlet slova k daným vzorům

11.2. Aj (skupina p. uč.) - na čtvrtek 13.2. umět popsat svou třídu (pomoci může uč. 36, P.S. 36)
Pro chybějící: M - uč. 56/1 zapsat celek pomocí zlomků, např.: čtyřúhelník A: 1/4+1/4+1/2=1, Aj (skupina p. uč.) - uč. 36 - přečíst a přeložit + P.S. s. 36, Čj - uč. 71 - žlutý a modrý rámeček, naučit se vzory rodu mužského + P.S. 22/8

10.2. Př - opakovat si kapitolu Vlastnosti látek do pondělí 17.2.

3.2. M - dopočítat P.S. 7/3, 
Pro chybějící: Čj - opakování podstatná jména rodu středního a ženského - přiřazovat slova ke vzorům, např. uč. 69/2, 3, 
M - P.S. s.6/cv.5,6, s.7/cv.3, opakovat si písemné násobení, odčítání, sčítání a dělení,
Aj - opakovat určování času na hodinách
Př - Přečíst si uč. 35 - teplota a čas, provést si zápis do sešitu (jako jsme si psali délku a hmotnost)

27.1. M - dokončit nový P.S. 4/2, 5/3, přinést si účtenku na matematiku

24.1. Čj - dokončit pracovní list cv. 4, 5, 6

23.1. M - P.S. dodělat s. 38 + za b), kdo zvládne i za c)

22.1. Čj - pracovní list

21.1. Čj - P.S. 21/6, připomínám Vl - z 15.1.

20.1. M - P.S. 36/1, 3; Aj - P.S. 30/6, 7 (skupina p. uč.)

17.1. Čj - sloh - vyprávění dle obrázkové osnovy - prac. list 

16.1. Př - připomínám zítra opakování z neživé přírody - po energetické suroviny

15.1. Vl - průmysl v okolí mého bydliště, pracovní list (do středy 22.1.), M - P.S. poslední strana cv. 12, 13 

14.1. Aj - P.S. 28/1,2 (skupina p. ředitelky), Čj - pracovní list, připomínám Vl z 8.1. viz níže

13.1. Čj - dokončit skloňování podstatných jmen - fialový sešit, M - domácí sešit - písemné dělení, Př - opakovat si neživé součásti přírody

10.1. Čj - P.S. 20/1, opakovat si násobilku, dělení se zbytkem a pádové otázky

8.1. ČJ - do domácího sešitu uč. 50/7, Vl - přečíst si uč. s. 37 (stará uč. s. 33) a vypracovat pracovní list v sešitě - do středy 15.1.

7.1. M - domácí sešit, Aj - WB 26/6 (skupina p. učitelky), Aj - WB 25/4 (skupina p. ředitelky)

6.1. Připravit si rýsovací pomůcky - ořezat tužky č. 2 a 3 (nebo, kdo má, může i mikrotužku), kružítko, trojúhelník s ryskou. Ve středu začínáme rýsovat.😉

20.12. Krásné Vánoce a vše nejnejnej v roce 2020 
           přejí Anna Knytl Sedláková a Eva Knytlová

13.12. Př - nakreslit do sešitu koloběh vody dle učebnice s. 31, SEHNAT DÁREK PRO VYLOSOVANÉHO SPOLUŽÁKA!!! BUDEME SI DÁVAT V PÁTEK 20.12.

12.12. Aj - zapsat si do sešitu výrazy (začali jsme o hodině) a přeložit si (skupina p. učitelky)

10.12.Čj - do pátku 13.12. napsat do domácího sešitu charakteristiku pohádkové/fantazijní postavy dle osnovy v dom. sešitě, inspirace v uč. str. 44, zítra Vl - Vodstvo ČR + kdo chce opravu z Pohoří

Kdo poslal recept na cukroví, prosím o dodání ochutnávky. Děkuji
Dne 17.12. srdečně zveme na tradiční vánoční jarmark od 17:00 - vystoupení žáků, ochutnávka cukroví, prodej keramiky aj. Těšíme se na Vás.

6.12. Čj - do pondělí se naučit básničku z listu, do domácího sešitu napsat slovní druhy a k nim uvést tři příklady slov
Připomínám, v pondělí je vánoční focení.

5.12. M - P.S. 29/11, 30/1

4.12. Čj - naučit se básničku do pondělí 9.12., Vl - opakovat si ještě Vodstvo ČR do středy 11.12.

3.12. Aj - uč. 22 přepsat 1 článek (skupina p. ředitelky), Aj - P.S. 22 napsat o svém městě nebo vesnici (skupina p. učitelky), připomínám Vl - téma Povrch ČR a Vodstvo ČR

29.11. M - P.S. 26/7 dodělat si, Vl - pročítat a hledat si v mapě - Povrch ČR, Vodstvo ČR

28.11. Čj - uč. 38/7 + a)

21.11. M - příklady v dom. sešitě

20.11. Vl - pracovní list, vyhledat řeky na mapě a napsat názvy

19.11. Čj - uč. 34/3 do dom. sešitu, připomínám Vl - pracovní list - pohoří a vrcholy ČR

18.11. M - uč. 36/1 do dom. sešitu

11.11. Vl - nezapomenout si opakovat viz níže do středy 

8.11. Př - učit se podle dom. úkolu Lesní patra, nebo podle učebnice, poznávat stromy (do pondělí) 

6.11. Čj - uč. 29/4 do dom. sešitů, Vl - pročítat si do středy témata Demokratický stát až Mapy, prohlížet si a hledat v mapě dle její legendy

5.11. M - písemné násobení, dom. sešit

4.11. Do pátku si pročítat od tématu Živočichové (společné znaky, vlastnosti) po Význam lesa + poznávat stromy

1.11. Opakovat si vyjmenovaná slova po B a L, celou malou násobilku z paměti

25.10. Čj - uč. 28/6a) do dom. sešitu, ve čtvrtek 31.10. - strašidelný kostým

21.10. Př - do pátku nakreslit lesní patra

15.10. naučit se báseň Cestička k domovu do úterý 22.10.

14.10. M - P.S. 17/9

10.10. Aj - (skupina p. učitelky) nakreslit a umět popsat svůj dům - do pondělí

4.10. Čj - pracovní postup na list papíru do úterý, Př - pročítat poznámky k houbám a rostlinám do pondělí

3.10. Opakovat si malou násobilku 6 a 7 z paměti. Př - Pročítat si poznámky k houbám a rostlinám - do pondělí. 

1.10. M - tabulka v domácím sešitě, Vl - stále si vyhledávat na mapě ČR (příloha učebnice) kraje a krajská města

30.9. Čj - uč. 19/3 napsat do dom. sešitu, Vl - vyhledávat na mapě ČR (příloha učebnice) kraje a krajská města

27.9. Př - úprava sešitu, vybarvit obrázky, dopsat popisy obrázků

26.9. pro chybějící: M - učivo v učebnici s. 20/1,2,3 a 21/5 - přečíst si řešení podle Nadi 

25.9. M - příklady v dom. sešitě, snažit se z paměti

24.9. Čj - uč. 17/2 podle vzoru v dom. sešitě, do pátku 27.9. se naučit číst báseň Malíři v Čítance s. 15

23.9. Aj - WB 8/5,6 (skupina p. učitelky)

20.9. M - uč. 19/59 2 sloupečky do dom. sešitu, + kdo ještě neodevzdal, nebo nevypracoval úkol z Vl - vybarvit mapu krajů a zjistit informace o své obci (kontrola ve středu)

19.9. Aj - učebnice s. 7, otázky 1 - 6 a k nim odpovědi napsat do sešitu (bílý) - skupina p. učitelky

17.9. Čj - uč. 11/2 do domácího sešitu na čtvrtek 19.9., zítra duatlon, Aj - WB 6/2 (skupina p. ředitelky)
Sbíráme a sušíme šípek.

13.9. Př - popsat těla hub dle uč. s. 8, připravit si kolo a helmu na středeční Duatlon, zapisovat si domácí čtení
POZOR!!! nezapomenout na změnu v rozvrhu: pondělí 5. hod. Př, úterý 4. hod. Informatika.
Krásný víkend:-)))

12.9. M - příklady v dom. sešitě snažit se vypočítat z paměti 

11.9. Vl - na pátek 20.9. - vybarvit si mapu krajů podle učebnice s. 7(6) a zjistit informace o své obci

10.9. Čj - psaní vět dle vzorů v dom. sešitě s dalšími státy 

9.9. M - uč. 9/10 poslední 4 příklady bez závorek do dom. sešitu

6.9. Pouze domácí čtení 

4.9. Vl - do středy 11.9. vypracovat nalepený list dle učebnice str. 6 (5) Obyvatelé ČR


TOPlist