Domácí úkoly - 3. tř.

19.10. Čj - naučit se číst nahlas (frázování, pokles hlasu ...) článek z Čítanky str. 34 Čím budu

18.10. PRV - opakování ČR, sešit

17.10. PRV - dodělat si státní symboly ČR (vybarvit, dopsat hymnu), na pátek 19.10. si opakovat učivo o ČR ze sešitu (popř. z učebnice), čeká nás testík, dnes všechny moc chválím za zdařilou skupinovou práci při PRV - opakování ČR

16.10. Čj - P.S. str. 6 cv. 3 dodělat

15.10. Aj - str. 13 cv. 7, Ma - sloupek v sešitě, doplnit znaménka větší, menší, rovná se

11.10. Písanka str. 12 celá, stačí do pondělí, zítra projektový den.

10.10. Zítra zkoušíme recitaci básně Říjen. Kromě odvážlivců, kteří recitovali již v pondělí (Žeňa, Barunka, Dan, Honza F., Bára).

9.10. Ma - P.S. str. 15 cv. 9

8.10. Čj - uč. str. 16 cv. 21, napsat do domácího sešitu prvních 5 vět

5.10. Čj - dodělat: P.S. str. 5 cv. 2, učit se básničku Říjen

4.10. Aj - str. 8 cv. 5, Čj - do čtvrtka 11.10. se naučit báseň Říjen z Čítanky na str. 20

2.10. Ma - trénovat násobilku, vypočítat sloupeček pokud možno z paměti

1.10. Čj - uč. str. 11 cv. 10, napsat do domácího sešitu slova s danými slabikami

26.9. Na zítra: svačinu, pití, kolo, helmu, tričko s logem školy, sportovní náladu. Na pondělí 1.10.: přečíst si kapitolu Co se ještě stalo na mé narozeniny z knihy Děti z Bullerbynu a vypracovat k ní přiložený pracovní list. Na Prv dokreslit obrázky vesnice a města.

25.9. Prv - naučit se poznávat dopravní značky ve svém sešitě

24.9. Čj - učebnice str. 10 cv. 2, přepsat věty v prvním sloupci se správným tvarem slova do dom. sešitu

21.9. Ma - P.S. str. 12 cv. 1
Pro chybějící: Ma - P.S. str. 11 cv. 10, Čj - procvičovat slova s DĚ, TĚ,..., vymýšlet slova, uč. str. 10 cv. 3, Prv - dopravní značky

20.9. Písanka str. 7 celá + čtení
Pro chybějící: Ma - písemné sčítání uč. str. 12, P.S. str. 11 cv. 7,8, Písanka srt. 6 celá + čtení

19.9. Čj - domácí sešit - doplnit i/y a přepsat první 4 věty

18.9. Ma - vypočítat v sešitě vlepené sloupce s příklady (mohou s tabulkou násobků)
Pro chybějící: Ma - uč. str. 11 krokování, P.S. str.10 cv. 1

17.9. Úkol pouze z Aj, z Ma není.
Pro chybějící: Čj - P.S. str. 3 cv. 3, str. 4 cv. 4, Ma - písemné sčítání uč. str. 10 cv. 1, P.S. str. 9 cv. 6, 7, Písanka str. 4 dodělat, str. 5 celá

14.9. Opakovat si abecedu, tvrdé a měkké souhlásky. Vybarvit si titulní stránku k čtenářskému deníku + čtení (zapsat do notýsku).
Pro chybějící: Čj - P.S. str. 3 cv. 1,2 , Ma - P.S. str. 9 cv. 5

13.9. Čj - P.S. str. 4 cv. 5 dodělat

12.9. Prv - vybarvit obrázky se správným chováním

11.9. Čj - Vymyslet a napsat do domácího sešitu větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.

10.9. Ma - P.S. str. 5 cv. 3, 5

7.9. Ma - P.S. str. 5 cv. 6, str. 7 cv. 3. Kdo ještě nestihl, obalí pracovní sešity na Ma a Čj. + Užít si víkend a třeba při vycházce nasbírat trochu šípku, opět pro školu sbíráme a sušíme. Děkuji

6.9. Čj - uč. str. 4 cv. 3 poslední tři věty napsat správně do domácího sešitu


TOPlist