Domácí úkoly - 3. tř.

12.12. M - P.S. str. 30 cv. 5
Pro chybějící: M - uč. str. 42/2 výstaviště do čtverečk. sešitu, 42/4 také do sešitu

11.12. Písanka str. 25 dole - napsat přání kamarádovi k Vánocům a nakreslit obrázek
Pro chybějící: Čj - vymýšlet a psát věty s vyjm. slovy po B, M - slovní úlohy

10.12. M - vypočítat sloupeček, Vymyslet a zabalit dárek pro vylosovaného spolužáka. Na pondělí 17.12. se naučit báseň Prosinec z Čítanky str. 64.
Pro chybějící: Čj - školní sešit - prac. list, M - uč str. 39/1,2,3 přeměna tvarů, slovní úlohy na str. 105

7.12. čj - prac. list - doplnit i/y, najít slova v osmisměrce a přepsat je do domácího sešitu
Pro chybějící: Čj - psát cvičně diktáty (např. podle uč. str. 36(35)/15, 16), M - uč. str. 41/2 (ústně), 3 a),b) do čtver. sešitu, 42/1 do sešitu

6.12. Písanka str. 21 celá.
Pro chybějící: Čj - opakovat si vyjm. slova a slova příbuzná, vymýšlet slova příbuzná k vyjm. slovům po B, uč. 35 (34)/ 13 do školního sešitu, M - P.S. str. 28/2, 29/4, 5, 6, 7

5.12. Dnes bez D.Ú., prohlédnout si fotogalerii Mikulášská nadílka, nezapomenout, co jste slíbili Mikulášovi
Pro chybějící: Čj - cvičně si psát vyjmenovaná slova po B, M - zaokrouhlování na desítky uč. str. 40 cv. 1 ústně, cv. 2, 3 do čtverečk. sešitu (rýsování, převody mm na cm)

4.12. Vymýšlíme dárek pro spolužáka k Vánocům. Každý si někoho vylosoval. Čj - domácí sešit, doplnit i/y, slova a věty přepsat
Pro chybějící: M - uč. 39/4, 5 do čtverečkovaného sešitu, Čj - opakovat vyjm. slova po B, prac. listy ve školním sešitě

3.12. Aj -nakreslit a popsat svůj obličej
Pro chybějící: Čj - opakovat vyjmenovaná slova po B, M - procvičovat dělení, uč. str. 38/4 ústně, 38/2 do sešitu, Prv - opakovat si podmínky života na Zemi

30.11. Píšeme vyprávění. Užít si první adventní neděli.
Pro chybějící: Čj - umět vyjmenovat řadu vyjm. slov po B - žlutý sešit, uč. str. 33 (nová 32) přečíst si a vysvětlit žlutý rámeček (býtxbít...), 34(33)/6, 9 a 35(34)/11 ústně, M - uč. str. 37/4, 5 a 38/3 do čtverečkovaného sešitu

29.11. Napsat vyprávění o exkurzi do Prahy na přiložený list papíru, min. 12 vět + nadpis, říkali jsme si, jak má vyprávění vypadat (Kdo nebyl, napíše o uplynulém týdnu, či víkendu.) Až na pondělí 3.12.
Pro chybějící: Čj - P.S. str. 8/2 + opakovat si vyjm. slova po B a vypracovat pracovní list, M - P.S. str. 27/8, uč. str. 37/1,2 ústně, 37/3 do čtverečkovaného sešitu, ČjL - Písanka str 23 celá

27.11. Na čtvrtek 29.11. napsat do domácího sešitu všechna vyjm. slova po B, tak jak jdou za sebou a učit se je.

26.11. Naučit se všechna vyjmenovaná slova po B, dle žlutého sešitu.

23.11. Čj - vymyslet a do domácího sešitu napsat s každým vyjmenovaným slovem, které již známe (být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek) jednu větu, celkem tedy 8 vět
Pro chybějící: Čj - vymýšlet a psát si věty s probranými vyjmenovanými slovy, do žlutého sešitu Pravopis si nalepit další vyjm. slova a doplnit si tabulku se slovy příbuznými (dle uč. str. 32, nová str. 31), M - P.S. str. 26/4, str. 27 celá, PRV - téma zboží: vypracovat si prac. listy a nalepit do sešitu pod nadpis Zboží (někdo má již nalepeno)

22.11. Čj - do domácího sešitu několikrát napsat další vyjm. slova po B (příbytek, nábytek, dobytek, zbytek) a naučit se je
Pro chybějící: M - uč. str. 34 cv. 3, 4, P.S. str. 26 cv. 3, Čj - vymýšlet a psát věty s prvními čtyřmi vyjm. slovy po B, seznámit se s dalšími - příbytek, nábytek, dobytek, zbytek - vysvětlit si jejich význam, doplnit si tabulku (v sešitě Pravopis) s příbuznými slovy ke slovům být, bydlit, obyvatel, byt, vše dle růžové tabulky v učebnici str. 32 (31) a uč. str. 33 (nová str. 32) cv.1 ústně

21.11. D.ú.: M - P.S. str. 26 cv. 2 dodělat
Pro chybějící: Čj - vymýšlet a psát věty s vyjmenovanými slovy (být, bydlit, obyvatel, byt). M - P.S. str. 25/9, str.26/1,2, počítat příklady s předností násobení před sčítáním a odčítáním. PRV - přečíst si v uč. str. 25 Lidské výtvory a vypracovat prac. listy v sešitě.

20.11. Cvičně si psát do domácího sešitu vyjmenovaná slova - být, bydlit, obyvatel, byt.

19.11. ČJ - naučit se první čtyři vyjmenovaná slova po B, být, bydlit, obyvatel, byt
Na čtvrtek 22.11. se naučit číst článek s přímou řečí v Čítance na str. 45 vlevo, jeden si vybrat.

16.11. ČJ uč. str. 31 (nová 30) cv. 2, vypsat z každého řádku slova příbuzná a zvýraznit u všech slov společný kořen

15.11. M - P.S. str. 25 cv. 7

14.11. Čj - uč. str. 30 (pozor nové učebnice str. 29) cv. 1, 2, psaní adres do domácího sešitu, podle žlutého rámečku v uč. výše, napsat svoji adresu a adresu babičky, (tety, strýce ...)- může být vymyšlená

8.11. Dnes bez D.Ú., přpravujte se na prezentaci povolání. Ve třídě jsou vši, prohlédněte dětem vlásky. Děkuji

7.11. PRV - na pondělí 12.11. si vytvořit prezentaci povolání (děti dostaly čtvrky, dnes jsme si podobně o povoláních povídali):
Na jednu polovinu strany nakreslit, nebo nalepit obrázek zvoleného povolání.
Na druhou polovinu napsat informace o daném povolání (vše psát v celých větách):
Nadpis: Název povolání
Kde pracuje a co dělá?
Jaký by měl takový člověk být (vlastnosti), co musí vystudovat?
Jaké pomůcky při výkonu povolání potřebuje?
Proč jsem si toto povolání vybral?

6.11. Aj - WB 18/1 (na čtvrtek), Čj - P.S. str. 7 cv. 1

2.11. PRV - opakovat si učivo o krajině podle zápisů v sešitě: výška krajiny, typy krajiny dle využití, voda v krajině, orientace v krajině - směrová růžice

1.11. Písanka str. 19 dodělat celou

31.10. Ma - P.S. str. 19 cv. 14

25.10. Přečíst si kapitolu Nocujeme na seníku z Dětí z Bullerbynu a vypracovat k ní pracovní list. Připravit si na středu 31. 10. nějaký převlek (duch, kostlivec, strašidlo...), čeká nás strašidelná výuka.

24.10. Vymyslet a napsat slova podřazená 
slovům v domácím sešitě.

23.10. Ma - vypočítat sloupeček v sešitě

22.10. Čj -učebnice str. 20 (nová učebnice srt. 19) cv. 2, složit z vět jednoduchých souvětí, poslední tři souvětí napsat do sešitu

19.10. Čj - naučit se číst nahlas (frázování, pokles hlasu ...) článek z Čítanky str. 34 Čím budu

18.10. PRV - opakování ČR, sešit

17.10. PRV - dodělat si státní symboly ČR (vybarvit, dopsat hymnu), na pátek 19.10. si opakovat učivo o ČR ze sešitu (popř. z učebnice), čeká nás testík, dnes všechny moc chválím za zdařilou skupinovou práci při PRV - opakování ČR

16.10. Čj - P.S. str. 6 cv. 3 dodělat

15.10. Aj - str. 13 cv. 7, Ma - sloupek v sešitě, doplnit znaménka větší, menší, rovná se

11.10. Písanka str. 12 celá, stačí do pondělí, zítra projektový den.

10.10. Zítra zkoušíme recitaci básně Říjen. Kromě odvážlivců, kteří recitovali již v pondělí (Žeňa, Barunka, Dan, Honza F., Bára).

9.10. Ma - P.S. str. 15 cv. 9

8.10. Čj - uč. str. 16 cv. 21, napsat do domácího sešitu prvních 5 vět

5.10. Čj - dodělat: P.S. str. 5 cv. 2, učit se básničku Říjen

4.10. Aj - str. 8 cv. 5, Čj - do čtvrtka 11.10. se naučit báseň Říjen z Čítanky na str. 20

2.10. Ma - trénovat násobilku, vypočítat sloupeček pokud možno z paměti

1.10. Čj - uč. str. 11 cv. 10, napsat do domácího sešitu slova s danými slabikami

26.9. Na zítra: svačinu, pití, kolo, helmu, tričko s logem školy, sportovní náladu. Na pondělí 1.10.: přečíst si kapitolu Co se ještě stalo na mé narozeniny z knihy Děti z Bullerbynu a vypracovat k ní přiložený pracovní list. Na Prv dokreslit obrázky vesnice a města.

25.9. Prv - naučit se poznávat dopravní značky ve svém sešitě

24.9. Čj - učebnice str. 10 cv. 2, přepsat věty v prvním sloupci se správným tvarem slova do dom. sešitu

21.9. Ma - P.S. str. 12 cv. 1
Pro chybějící: Ma - P.S. str. 11 cv. 10, Čj - procvičovat slova s DĚ, TĚ,..., vymýšlet slova, uč. str. 10 cv. 3, Prv - dopravní značky

20.9. Písanka str. 7 celá + čtení
Pro chybějící: Ma - písemné sčítání uč. str. 12, P.S. str. 11 cv. 7,8, Písanka srt. 6 celá + čtení

19.9. Čj - domácí sešit - doplnit i/y a přepsat první 4 věty

18.9. Ma - vypočítat v sešitě vlepené sloupce s příklady (mohou s tabulkou násobků)
Pro chybějící: Ma - uč. str. 11 krokování, P.S. str.10 cv. 1

17.9. Úkol pouze z Aj, z Ma není.
Pro chybějící: Čj - P.S. str. 3 cv. 3, str. 4 cv. 4, Ma - písemné sčítání uč. str. 10 cv. 1, P.S. str. 9 cv. 6, 7, Písanka str. 4 dodělat, str. 5 celá

14.9. Opakovat si abecedu, tvrdé a měkké souhlásky. Vybarvit si titulní stránku k čtenářskému deníku + čtení (zapsat do notýsku).
Pro chybějící: Čj - P.S. str. 3 cv. 1,2 , Ma - P.S. str. 9 cv. 5

13.9. Čj - P.S. str. 4 cv. 5 dodělat

12.9. Prv - vybarvit obrázky se správným chováním

11.9. Čj - Vymyslet a napsat do domácího sešitu větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.

10.9. Ma - P.S. str. 5 cv. 3, 5

7.9. Ma - P.S. str. 5 cv. 6, str. 7 cv. 3. Kdo ještě nestihl, obalí pracovní sešity na Ma a Čj. + Užít si víkend a třeba při vycházce nasbírat trochu šípku, opět pro školu sbíráme a sušíme. Děkuji

6.9. Čj - uč. str. 4 cv. 3 poslední tři věty napsat správně do domácího sešitu


TOPlist