Domácí úkoly - 3. tř.

18.6. Dát do pořádku (slepit, vygumavt...) učebinci Prv a Čítanku na zítřejší odevzdání.

17.6. Aj - s. 58 dodělat

14.6. M - uč. 102/1 na přiložený list papíru, pouze vypočítat, Prv - úprava sešitu - téma Člověk

11.6. Na zítra si přinést kružítko.

10.6. Čj - napsat pozdrav z výletu (ZOO) dle osnovy uč. 90/8, do domácího sešitu, na středu

6.6. Připomínám PRV - viz níže

31.5. PRV - dopsat si ochranu smyslů (vymyslet, jak chráníme své smyslové ústrojí), popsat části lidského těla dle uč. s. 66, přiřadit k vnitřním orgánům popis (napsat číslo do rámečku vedle popisu) - vše do pátku 7.6.

24.5. Připravujeme si Skokana roku, v pátek 31.5. třídní kolo.

23.5. Čj - oprava diktátu a nechat podepsat, Čj - uč. 81/3 do dom. sešitu podle vzoru ze školy

22.5. M - prac. list - dělení se zbytkem

21.5. Prv - popsat těla obratlovců dle učebnice a upravit si sešit - živočichové

20.5. Čj - PS 15/7 vyhledat podstatná jména a napsat je do domácího sešitu, určit jejich pád, číslo a rod, dle vzoru ze školy, Aj - popis zvířete

17.5. Čj - Popis zvířete dle osnovy v uč. 65(64)/3a) na přiložený papír

15.5. Zítra básnička z Čítanky s. 124: Ptám se, ptám se pampeliško

13.5. Čj - 76(75)/4 - dle vzoru v domácím sešitě, PRV - do středy si upravit sešit, nalepit, vybarvit a popsat bezobratlé živočichy

10.5. Učit se báseň Ptám se, ptám se, pampeliško z Čítanky s. 124,  na čtvrtek 16.5., kdo bude chtít, může zarecitovat dříve.

9.5. Písanka s. 23 celá.

2.5. PRV - stále si na zítra opakujeme rostliny, výskyt vší - prohlédněte dětem vlasy

29.4. Prv - opakovat si na pátek 3.5. učivo o rostlinách (od společných znaků rostlin), práce se sešitem, M - sloupek č. 125

25.4. Čj - P.S. s. 9/2

17.4. Přečíst si kapitolu Dostanu jehňátko a vypracovat k ní pracovní list + Čj - uč. 67(66)/6 do dom. sešitu. Hezké Velikonoce

15.4. Nechat podepsat potvrzení zdravotní zbůsobilosti na plavání. M - trénujeme rýsování kružnic, na středu si připravit kružítko

11.4. Čj - uč. 64(63)/3

9.4. Čj - PS str. 10/f

8.4. M - sloupek č. 122

5.4. Čj - . 60(59)/3a) do dom. sešitu, učit se slovní druhy s. 63

3.4. Čj - naučit se vyjmenovat slovní druhy (uč. 63)

1.4. Zkoušet rýsovat kružnice na přiložený papír. Aj - 44/5

29.3. Na pondělí si připravit kružítko.

28.3. Písanka s. 12, na Tv oblečení a boty na ven
Pro chybějící: Čj - uč. 59(58)/4 tužkou na desky, M - uč. 73/3 do šk. sešitu

27.3. M - sloupeček, na pondělí 1.4. si přinést kružítko, děti ze školy v přírodě dostaly zpět po vyúčtování 100,- Kč
Pro chybějící: Čj - uč. 56(55)/7 do šk. sešitu, M - uč. 70/4, Prv - přečíst si v uč. s. 52, 53 - květ, plod

25.3. Dú: Čj - uč. 56(55)/9 do dom. sešitu, podle vzoru, který jsme si psali ve škole
Pro chybějící: ČJ - uč. 56/8 ústně/na tabulku, P.S. 11/7, 8, nalepit si vyjm. slova po Z do žlutého sešitu, vysvětlit si význam a připsat slova příbuzná dle uč. s. 58
Ve škole jsou vši, prohlédněte prosím dětem vlasy.

21.3. Prv - dodělat nákres rostliny a popsat ji
Pro chybějící: Čj - roztřídit vyjm. slova po V dle slovních druhů, vymyslet a napsat do šk. sešitu slovní výrazy s vyjm. slovy po V, uč. 57(56)/11 ústně, 57(56)/13 do šk. sešitu, M - procvičovat písemn. násobení, uč. 66/2 do šk. sešitu, PÍSANKA s. 13 celá

20.3. Dú: Čj - uč. 55 (54)/2 do dom. sešitu (růžový) + Prv - dokončit do pátku kresbu a popis rostliny podle uč. s. 50 nahoře
+ Pro chybějící: Čj - pracovní list ve školním sešitě, M - uč. 68/1 do šk. sešitu, Prv - pracovní list - léčivé rostliny ..., Nadpis: Části kvetoucích rostlin: a překreslit a popsat obr. na s. 50 nahoře

19.3. Opakujeme si vyjm. slova po B, L, M, P, S, V. Dát podepsat Info deník s. 8 (9).
Pro chybějící: Čj - Rozdělit vyjmenovaná slova po V podle počtu slabik, význam každého slova znázornit kresbou obrázku.
M - uč. 66/3 a 4, 67/1, 68/4 do školního sešitu, využívejte při řešení písemné násobení

18.3. D.Ú. - Učit se vyjm. slova po V, uč. s. 54 (nová 53)
Pro chybějící: Čj- uč. 54/1 + a), b) + prostudovat si žlutý rámeček, M - uč. 65/4(počítat pomocí písemného násobení), 66/1 do školního sešitu, opakovat si písemné násobení, Prv - přečíst si uč. s. 41 léčivé, ..., PÍSANKA - s. 9, 14 celé

6.3. M - prac. list s písemným násobením

5.3. Čj - uč. 51(50)/2 do dom. sešitu

4.3. M - sloupeček č. 127

1.3. Prv - Naučit se úvod k živé přírodě + houby, rostliny ne!

27.2. Čj - do domácího sešitu z uč. s. 49 (nová 48)/9

26.2. Naučit se vyjm. slova po S.

25.2. Dokončit: Do žlutého sešitu Pravopis nalepit vyjm. slova po S a napsat k nim slova příbuzná - uč. s. 50 (49).

15.2. Přečíst si kapitolu Anna a já jdeme nakupovat a vypracovat k ní prac. list, učit se básničku. Na středu 27.2. si přinést jehlu na šití. Hezké prázdniny!

14.2. Čj - uč. 49/7 (nová uč. 48/7) do domácího sešitu, naučit se vybranou básničku do pondělí 25.2.

12.2. Čj - dom. sešit - doplnit i/y, Aj - 37/8

5.2. Naučit se všechna vyjm. slova po P, do žlutého sešitu nalepit další slova a napsat k nim slova příbuzná dle uč. s. 47 (46). Přinést krabičku papírových kapesníků na 2. pololetí, dát podepsat Info deník.
Pro chybějící: M - uč. 55/1, 2, 3 do školního sešitu, P.S. 39/6

4.2. Naučit se a nalepit do žlutého sešitu "Pravopis" prvních 7 vyjm. slov po P a napsat k nim slova příbuzná uč. s. 47 (nová 46).
Pro chybějící: Význam vyjm. slov po P a slov příbuzných - uč. s. 47 (46), M - uč. s. 54/5 a), b) do škol. sešitu

31.1. Písanka díl 2. str. 3 celá, Dochází nám zásoby papírových kapesníků, prosím na druhé pololetí přinést krabici. Hezké prázdniny

28.1. PRV - Vybarvit si planety a nalepit do sešitu + opakovat si učivo o Zemi - témata v sešitě: Země, Voda, Vzduch, Půda, Teplo a světlo, do středy 30.1.

25.1. Čj - domácí sešit - doplnit i/y a věty přepsat

24.1. Písanka dokončit s. 31, 32, Aj - projekt na úterý 29.1.

23.1. Oprava diktátu. M - sloupec č. 126.

22.1. Čj - domácí sešit - doplnit i/y do cv. A), B), Přinést si vlnu, pokud doma máme.

21.1. M - P.S. 35/8, 9, Aj - WB 32/1, 2. Kdo ještě neplatil, přinese 60,- Kč na zážitkovou akci. 

18.1. Naučit se vyjmenovaná slova po M, + cvičení v domácím sešitě - doplnit i/y a přepsat

17.1. Oprava diktátu, M - sloupek č. 128, přinést 60,- Kč na zážitkovou akci.

16.1. Čj - lístek (zajíček s mrkví) sloupec č. 13, nechat podepsat info deník str. 8
Aj - kartička o sobě

15.1. M - P.S. 37/7 Zítra si přinést knihu od Ježíška, popř. oblíbenou.

11.1. ČJ - uč. str. 40 (39) cv. 13 doplnit a napsat 6. až 10. větu do dom. sešitu

10.1. Písanka s. 27, Na středu 16.1. si přinést knihu, kterou jsem dostal/a k Vánocům, nebo moji oblíbenou.

9.1. M - vypočítat příklady na papíře

8.1. Čj - uč. str. 36 (35) cv. 15, doplnit i/y a celé přepsat do dom. sešitu
Aj - prac. sešit 28/1

20.12. D.ú.: Na pondělí 7.1., přečíst si kapitolu Jak slavíme v Bullerbynu Vánoce a vypracovat k ní prac. list. Učit se vyjmenovaná slova po L, opakovat po B.
Pro chybějící: Vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná do žlutého sešitu. Písanka str. 26 celá, str. 28 po šaška. M - uč. str. 45/cv. 2 do sešitu.

19.12. Opakovat si vyjm. slova po B, naučit se vyjm. slova po L (učebnice str. 37, nová 36).
Pro chybějící: Čj - vysvětlit si význam vyjm. slov po L, přečíst si slova příbuzná (učebnice str. 37/36), M - P.S. str. 31/8

18.12. Sejdeme se na jarmarku.
Pro chybějící: Psát cvičně diktáty i s vyjm. a příbuz. slovy po B. M - P.S. str. 30 celou, str. 31/6,7

17.12. Pouze pro chybějící: M - procvičovat počítání se závorkou, + P.S. str. 30/1, Prv - přečíst si v učebnici str. 28 (voda), 29 (koloběh vody)

14.12. Učíme se na pondělí básničku Prosinec z Čítanky str. 64 (úkol z 10.12.)
Pro chybějící: M - uč. str. 43/3,4,5 do čtverečk. sešitu

13.12. Čj - cvičení v domácím sešitě - doplnit i/y a přepsat
Pro chybějící: Čj - do školního sešitu uč. 36(35)/16 pouze napsat vhodná slovní spojení, nedělat tajenku, M - uč. 42/5,6 do čtverečk. sešitu, uč. 43/1 - nové učivo, vysvětlit si (závorka má přednost) a cv. 1 do sešitu, Písanka: dodělat str. 24 a 25 

12.12. M - P.S. str. 30 cv. 5
Pro chybějící: M - uč. str. 42/2 výstaviště do čtverečk. sešitu, 42/4 také do sešitu

11.12. Písanka str. 25 dole - napsat přání kamarádovi k Vánocům a nakreslit obrázek
Pro chybějící: Čj - vymýšlet a psát věty s vyjm. slovy po B, M - slovní úlohy

10.12. M -
Na pondělí 17.12. se naučit báseň Prosinec z Čítanky str. 64. Vymyslet a zabalit dárek pro vylosovaného spolužáka.
Pro chybějící: Čj - školní sešit - prac. list, M - uč str. 39/1,2,3 přeměna tvarů, slovní úlohy na str. 105

7.12. čj - prac. list - doplnit i/y, najít slova v osmisměrce a přepsat je do domácího sešitu
Pro chybějící: Čj - psát cvičně diktáty (např. podle uč. str. 36(35)/15, 16), M - uč. str. 41/2 (ústně), 3 a),b) do čtver. sešitu, 42/1 do sešitu

6.12. Písanka str. 21 celá.
Pro chybějící: Čj - opakovat si vyjm. slova a slova příbuzná, vymýšlet slova příbuzná k vyjm. slovům po B, uč. 35 (34)/ 13 do školního sešitu, M - P.S. str. 28/2, 29/4, 5, 6, 7

5.12. Dnes bez D.Ú., prohlédnout si fotogalerii Mikulášská nadílka, nezapomenout, co jste slíbili Mikulášovi
Pro chybějící: Čj - cvičně si psát vyjmenovaná slova po B, M - zaokrouhlování na desítky uč. str. 40 cv. 1 ústně, cv. 2, 3 do čtverečk. sešitu (rýsování, převody mm na cm)

4.12. Vymýšlíme dárek pro spolužáka k Vánocům. Každý si někoho vylosoval. Čj - domácí sešit, doplnit i/y, slova a věty přepsat
Pro chybějící: M - uč. 39/4, 5 do čtverečkovaného sešitu, Čj - opakovat vyjm. slova po B, prac. listy ve školním sešitě

3.12. Aj -nakreslit a popsat svůj obličej
Pro chybějící: Čj - opakovat vyjmenovaná slova po B, M - procvičovat dělení, uč. str. 38/4 ústně, 38/2 do sešitu, Prv - opakovat si podmínky života na Zemi

30.11. Píšeme vyprávění. Užít si první adventní neděli.
Pro chybějící: Čj - umět vyjmenovat řadu vyjm. slov po B - žlutý sešit, uč. str. 33 (nová 32) přečíst si a vysvětlit žlutý rámeček (býtxbít...), 34(33)/6, 9 a 35(34)/11 ústně, M - uč. str. 37/4, 5 a 38/3 do čtverečkovaného sešitu

29.11. Napsat vyprávění o exkurzi do Prahy na přiložený list papíru, min. 12 vět + nadpis, říkali jsme si, jak má vyprávění vypadat (Kdo nebyl, napíše o uplynulém týdnu, či víkendu.) Až na pondělí 3.12.
Pro chybějící: Čj - P.S. str. 8/2 + opakovat si vyjm. slova po B a vypracovat pracovní list, M - P.S. str. 27/8, uč. str. 37/1,2 ústně, 37/3 do čtverečkovaného sešitu, ČjL - Písanka str 23 celá

27.11. Na čtvrtek 29.11. napsat do domácího sešitu všechna vyjm. slova po B, tak jak jdou za sebou a učit se je.

26.11. Naučit se všechna vyjmenovaná slova po B, dle žlutého sešitu.

23.11. Čj - vymyslet a do domácího sešitu napsat s každým vyjmenovaným slovem, které již známe (být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek) jednu větu, celkem tedy 8 vět
Pro chybějící: Čj - vymýšlet a psát si věty s probranými vyjmenovanými slovy, do žlutého sešitu Pravopis si nalepit další vyjm. slova a doplnit si tabulku se slovy příbuznými (dle uč. str. 32, nová str. 31), M - P.S. str. 26/4, str. 27 celá, PRV - téma zboží: vypracovat si prac. listy a nalepit do sešitu pod nadpis Zboží (někdo má již nalepeno)

22.11. Čj - do domácího sešitu několikrát napsat další vyjm. slova po B (příbytek, nábytek, dobytek, zbytek) a naučit se je
Pro chybějící: M - uč. str. 34 cv. 3, 4, P.S. str. 26 cv. 3, Čj - vymýšlet a psát věty s prvními čtyřmi vyjm. slovy po B, seznámit se s dalšími - příbytek, nábytek, dobytek, zbytek - vysvětlit si jejich význam, doplnit si tabulku (v sešitě Pravopis) s příbuznými slovy ke slovům být, bydlit, obyvatel, byt, vše dle růžové tabulky v učebnici str. 32 (31) a uč. str. 33 (nová str. 32) cv.1 ústně

21.11. D.ú.: M - P.S. str. 26 cv. 2 dodělat
Pro chybějící: Čj - vymýšlet a psát věty s vyjmenovanými slovy (být, bydlit, obyvatel, byt). M - P.S. str. 25/9, str.26/1,2, počítat příklady s předností násobení před sčítáním a odčítáním. PRV - přečíst si v uč. str. 25 Lidské výtvory a vypracovat prac. listy v sešitě.

20.11. Cvičně si psát do domácího sešitu vyjmenovaná slova - být, bydlit, obyvatel, byt.

19.11. ČJ - naučit se první čtyři vyjmenovaná slova po B, být, bydlit, obyvatel, byt
Na čtvrtek 22.11. se naučit číst článek s přímou řečí v Čítance na str. 45 vlevo, jeden si vybrat.

16.11. ČJ uč. str. 31 (nová 30) cv. 2, vypsat z každého řádku slova příbuzná a zvýraznit u všech slov společný kořen

15.11. M - P.S. str. 25 cv. 7

14.11. Čj - uč. str. 30 (pozor nové učebnice str. 29) cv. 1, 2, psaní adres do domácího sešitu, podle žlutého rámečku v uč. výše, napsat svoji adresu a adresu babičky, (tety, strýce ...)- může být vymyšlená

8.11. Dnes bez D.Ú., přpravujte se na prezentaci povolání. Ve třídě jsou vši, prohlédněte dětem vlásky. Děkuji

7.11. PRV - na pondělí 12.11. si vytvořit prezentaci povolání (děti dostaly čtvrky, dnes jsme si podobně o povoláních povídali):
Na jednu polovinu strany nakreslit, nebo nalepit obrázek zvoleného povolání.
Na druhou polovinu napsat informace o daném povolání (vše psát v celých větách):
Nadpis: Název povolání
Kde pracuje a co dělá?
Jaký by měl takový člověk být (vlastnosti), co musí vystudovat?
Jaké pomůcky při výkonu povolání potřebuje?
Proč jsem si toto povolání vybral?

6.11. Aj - WB 18/1 (na čtvrtek), Čj - P.S. str. 7 cv. 1

2.11. PRV - opakovat si učivo o krajině podle zápisů v sešitě: výška krajiny, typy krajiny dle využití, voda v krajině, orientace v krajině - směrová růžice

1.11. Písanka str. 19 dodělat celou

31.10. Ma - P.S. str. 19 cv. 14

25.10. Přečíst si kapitolu Nocujeme na seníku z Dětí z Bullerbynu a vypracovat k ní pracovní list. Připravit si na středu 31. 10. nějaký převlek (duch, kostlivec, strašidlo...), čeká nás strašidelná výuka.

24.10. Vymyslet a napsat slova podřazená 
slovům v domácím sešitě.

23.10. Ma - vypočítat sloupeček v sešitě

22.10. Čj -učebnice str. 20 (nová učebnice srt. 19) cv. 2, složit z vět jednoduchých souvětí, poslední tři souvětí napsat do sešitu

19.10. Čj - naučit se číst nahlas (frázování, pokles hlasu ...) článek z Čítanky str. 34 Čím budu

18.10. PRV - opakování ČR, sešit

17.10. PRV - dodělat si státní symboly ČR (vybarvit, dopsat hymnu), na pátek 19.10. si opakovat učivo o ČR ze sešitu (popř. z učebnice), čeká nás testík, dnes všechny moc chválím za zdařilou skupinovou práci při PRV - opakování ČR

16.10. Čj - P.S. str. 6 cv. 3 dodělat

15.10. Aj - str. 13 cv. 7, Ma - sloupek v sešitě, doplnit znaménka větší, menší, rovná se

11.10. Písanka str. 12 celá, stačí do pondělí, zítra projektový den.

10.10. Zítra zkoušíme recitaci básně Říjen. Kromě odvážlivců, kteří recitovali již v pondělí (Žeňa, Barunka, Dan, Honza F., Bára).

9.10. Ma - P.S. str. 15 cv. 9

8.10. Čj - uč. str. 16 cv. 21, napsat do domácího sešitu prvních 5 vět

5.10. Čj - dodělat: P.S. str. 5 cv. 2, učit se básničku Říjen

4.10. Aj - str. 8 cv. 5, Čj - do čtvrtka 11.10. se naučit báseň Říjen z Čítanky na str. 20

2.10. Ma - trénovat násobilku, vypočítat sloupeček pokud možno z paměti

1.10. Čj - uč. str. 11 cv. 10, napsat do domácího sešitu slova s danými slabikami

26.9. Na zítra: svačinu, pití, kolo, helmu, tričko s logem školy, sportovní náladu. Na pondělí 1.10.: přečíst si kapitolu Co se ještě stalo na mé narozeniny z knihy Děti z Bullerbynu a vypracovat k ní přiložený pracovní list. Na Prv dokreslit obrázky vesnice a města.

25.9. Prv - naučit se poznávat dopravní značky ve svém sešitě

24.9. Čj - učebnice str. 10 cv. 2, přepsat věty v prvním sloupci se správným tvarem slova do dom. sešitu

21.9. Ma - P.S. str. 12 cv. 1
Pro chybějící: Ma - P.S. str. 11 cv. 10, Čj - procvičovat slova s DĚ, TĚ,..., vymýšlet slova, uč. str. 10 cv. 3, Prv - dopravní značky

20.9. Písanka str. 7 celá + čtení
Pro chybějící: Ma - písemné sčítání uč. str. 12, P.S. str. 11 cv. 7,8, Písanka srt. 6 celá + čtení

19.9. Čj - domácí sešit - doplnit i/y a přepsat první 4 věty

18.9. Ma - vypočítat v sešitě vlepené sloupce s příklady (mohou s tabulkou násobků)
Pro chybějící: Ma - uč. str. 11 krokování, P.S. str.10 cv. 1

17.9. Úkol pouze z Aj, z Ma není.
Pro chybějící: Čj - P.S. str. 3 cv. 3, str. 4 cv. 4, Ma - písemné sčítání uč. str. 10 cv. 1, P.S. str. 9 cv. 6, 7, Písanka str. 4 dodělat, str. 5 celá

14.9. Opakovat si abecedu, tvrdé a měkké souhlásky. Vybarvit si titulní stránku k čtenářskému deníku + čtení (zapsat do notýsku).
Pro chybějící: Čj - P.S. str. 3 cv. 1,2 , Ma - P.S. str. 9 cv. 5

13.9. Čj - P.S. str. 4 cv. 5 dodělat

12.9. Prv - vybarvit obrázky se správným chováním

11.9. Čj - Vymyslet a napsat do domácího sešitu větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.

10.9. Ma - P.S. str. 5 cv. 3, 5

7.9. Ma - P.S. str. 5 cv. 6, str. 7 cv. 3. Kdo ještě nestihl, obalí pracovní sešity na Ma a Čj. + Užít si víkend a třeba při vycházce nasbírat trochu šípku, opět pro školu sbíráme a sušíme. Děkuji

6.9. Čj - uč. str. 4 cv. 3 poslední tři věty napsat správně do domácího sešitu


TOPlist