Zprávy ze školního parlamentu

7. schůzka školního parlamentu
•    připomenout spolužákům sběr léčivých rostlin - sedmikráska, černý bez
•    dne 15. 5.se škola zapojí do Českého dne proti rakovině, bude možnost zakoupit si květ měsíčku lékařského, cena kytičky je 20 Kč - podpora léčby rakoviny plic
•    podpora akce 4.třídy  - výstava Po stopách historie ve škole - rozdat spolužákům letáčky s žádostí o zapůjčení a informacemi o výstavě


6. schůzka školního parlamentu
•    školní parlament chystá na čtvrtek 21. 3. akci "Každá ponožka jiná" v rámci mezinárodního dne lidí postižených Downovým syndromem


5. schůzka školního parlamentu
•    prodej záložek do knihy - SIDUS - 1ks - 40 Kč (zajíc, kůň, kočka, pes)
•    řešen problém převlékání dívek před tělocvikem - prostory, kde by se mohly převlékat ve větším soukromí
•     návrh pro tácy na nošení hlavních jídel (školní jídelna)
•    návrh pro dodání více míčů do tělocvičny (tělocvik)
•    celoškolní akce pořádaná školním parlamentem - vymyslet nějaké pravidlo dne (den bez mobilu, den zeleného   oblečení atd.)


4. schůzka parlamentu
•    V sobotu 26. 1. proběhne masopust. Sraz je v 10:00 u školy.
•    Připomenout spolužákům, že mají přijít v maskách.
•    Ve školní jídelně proběhne po zakončení průvodu prodej zabijačkových pochoutek.
•    Ve středu 23. 1. v 7:30 se uskutečnilo historicky první hlášení  v novém školním rozhlase – informace o masopustu, výborné umístění našich spolužáků v okresním kole dějepisné olympiády


3. schůzka parlamentu
•    galerie fotografií jídel na stránkách
•    každá třída si vymyslí návrh staročeského jídla a odprezentuje ho v jídelně
•    ke stížnostem k četnosti ryb – ryba musí být správně dvakrát týdně
•    třídy se mají domluvit na věci, která jim zpříjemní pobyt ve škole, za 3.000 ,- a připravit si projekt, který vysvětlí v ředitelně
•    chystají se vánoční výlety do Prahy
•    v úterý 18. 12. proběhne Vánoční jarmark
•    středa 5. 12. chodí ve škole Mikuláš
•    středa 5. 12. – zájezd na florbalové MS v Praze, cena 160,- na autobus


2. schůzka parlamentu
•    25. 10. (čtvrtek) – slavnostní výročí ČR – 100 let, akce u školy
•    26. 10. (pátek) – ředitelské volno
•    29. – 30. 10. – podzimní prázdniny
•    Návrh pro jídelní automat do školy
•    Projekt – 3000 korun pro třídu na vybavení dle výběru
•    Navrženy nápady pro změnu ve školní jídelně
•    Pokračuje sběr šípku
•    5. 12. – možnost zúčastnit se jako diváci mistrovství světa ve florbalu – p. uč. Lazar – cca 60 Kč na bus – vstup zdarma
•    jmenováni zástupci parlamentu, kteří budou klást věnec k soše T.G.Masaryka – Nikol Palšovičová a Lukáš Peřina
•    Projev k výročí vzniku první republiky – Štěpánka Kunešová, Denisa Typltová

1. schůzka parlamentu
•    seznámení se členy parlamentu
•    volba předsedy, zapisovatelů
•    nastavení pravidel spolupráce, setkávání 1x za 14 dní v pondělí, dle potřeby i dříveTOPlist