Zprávy ze školního parlamentu

2. schůzka školního parlamentu
•    řešen problém převlékání dívek 8.+ 9. třídy před hodinou tělesné výchovy – umožněno převlékání v učebně č.8
•    sdělit ve třídách informaci – po školním Duatlonu proběhne ukázka výcviku psů
•    motivace žáků ve třídách – sběr šípku – vyhodnocení nejlepších sběračů


1. schůzka školního parlamentu
•    seznámení členů parlamentu
•    náplň a funkce parlamentu
•    zvolen předseda (Denisa Typltová, 9. třída) a místopředseda (Natálie Ralbovská, 9. třída) parlamentu
•    zvoleni zapisovatelé (Helena Paulová, Kateřina Římalová, 7. třída)
•    návrh na zapojení vyučujících do závodu DuatlonuTOPlist