Uvolňování žáků

Uvolňování žáků z vyučování

- na jednu hodinu - učitel příslušného předmětu
- na dva dny        -  třídní učitel
- na více dní        -  ředitelka školy (viz žádosti ke stažení)


Nemůže-li se žák  zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinnen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.


TOPlist