Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovného poradce
Mgr. Daniela Lazarová - po telefonické domluvě
325 635 134

Konzultační hodiny metodika primární prevence
Mgr. Ondřej Holoubek - po telefonické domluvě
352 635 726

Konzultační hodiny logopedie
Mgr. Jana Táboříková - po telefonické domluvě
325 635 728

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Nymburce.
TOPlist