Od února 2016 nabízíme dvakrát týdně výběr ze dvou jídel.

Základní informace o stravování - školní rok 2018/2019

Ceny stravného:

                  dítě v MŠ    podle věku     3 – 6 let       přesnídávka                   8,- Kč

                                                                                oběd                              20,- Kč

                                                                                svačina                           7,- Kč

                                                            6 – 7 let        přesnídávka                   8,- Kč

                                                                                oběd                              24,- Kč

                                                                                 svačina                           7,- Kč

      žák v ZŠ                 6 – 10 let       oběd      24,- Kč
  měsíční záloha 480 Kč                                      11 - 14 let       oběd      26,- Kč  měsíční záloha 520,- Kč                                             15 – více let    oběd      27,- Kč   měsíční záloha 540 Kč

cizí strávníci                         oběd               58,- Kč
 


 
Stravování je poskytováno:

            školním dětem

            zaměstnancům školy
            cizím strávníkům (počet stanoven OHS Nymburk)


Způsob přihlašování:

            vyplnit přihlášku ke stravování.


Způsob úhrady stravného:

            platba v hotovosti v kanceláří ŠJ - PLATBA ZA OBĚDY JE NUTNÁ PŘEDEM! 

                          

            předání stravenek proti podpisu na Záznamu stravovaných osob a poplatků

 
Způsob odhlašování stravy:

            na základě podepsané stravenky den předem nebo nejpozději ráno do 7.30 hod.

 

Nemoc žáka:

            1. den nemoci je možné si oběd vyzvednout od 10.15 hod – 11.00 hod

            další dny nutno dítě odhlásit (možnost zakoupit oběd – cena stanovena jako pro cizí strávníky)

Výlety a akce školy:

            odhlašuje třídní nebo dozorující učitel (do ŠJ nutno hlásit 5 dnů předem)


Ostatní informace u vedoucí jídelny :          7.30 hod. – 15.30 hod č. tel. 325635725


TOPlist