Od února 2016 nabízíme dvakrát týdně výběr ze dvou jídel.

Základní informace o stravování - školní rok 2020/2021

Ceny stravného:

dítě v 

   podle věku     3 – 6 let       přesnídávka            9,- Kč

                                              oběd                     22,- Kč

                                              svačina                   8,- Kč

                                              měsíční záloha půldenní     620,- Kč
                                              měsíční záloha celodenní    780,- Kč

                          6 – 7 let       přesnídávka             9,- Kč

                                              oběd                       26,- Kč

                                              svačina                     8,- Kč

                                              měsíční záloha půldenní      700,- Kč
                                              měsíční záloha celodenní     860,- Kč


žák v ZŠ                  6 – 10 let       oběd      26,- Kč    měsíční záloha    520,- Kč

                                11 - 14 let       oběd      29,- Kč    měsíční záloha    580,- Kč

                                15 – více let    oběd      31,- Kč    měsíční záloha    620,- Kč


cizí strávníci                                  oběd      62,- Kč
   měsíční záloha   1240,- Kč


 
Stravování je poskytováno:

            školním dětem

            zaměstnancům školy
            cizím strávníkům (počet stanoven OHS Nymburk)


Způsob přihlašování:

            vyplněná přihláška ke stravování.


Způsob úhrady stravného:

            úhrada stravného se provádí zálohově, vždy do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce, platbou v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem na účet školy 101547400/0300.

Po uhrazení stravného dostává strávník stravovací lístky proti podpisu na Záznamu stravovaných osob a poplatků.

 
Způsob odhlašování stravy:

            na základě podepsané stravenky den předem nebo nejpozději ráno do 7.00 hod.


Nemoc žáka:

            1. den nemoci je možné si oběd vyzvednout od 10.30 hod – 11.00 hod

            další dny nutno dítě odhlásit (možnost zakoupit oběd – cena stanovena jako pro cizí strávníky)


Výlety a akce školy:

            odhlašuje třídní nebo dozorující učitel (do ŠJ nutno hlásit 5 dnů předem)


Ostatní informace u vedoucí jídelny :          7.00 hod. – 14.00 hod č. tel. 325635725


TOPlist