Od února 2016 nabízíme dvakrát týdně výběr ze dvou jídel.

Možnosti platby obědů, výběr jídel, odhlašování obědů

Platba obědů

Na dobu celé školní docházky je Vašemu dítěti přidělen variabilní symbol (dítě ho má vlepený v žákovské knížce). Specifický symbol 1 označuje platbu obědů. Č. účtu školy je 101547400/0300.

Zálohovou platbu za obědy je třeba provést vždy do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce, s výjimkou září, kdy je platba možná do 5. září. Vyúčtování za školní rok bude provedeno v červenci a přeplatek bude odeslán na Váš účet.

Odhlášené obědy je nezbytné doložit vedoucí jídelny podepsaným stravovacím lístkem s datem odhlášeného oběda. Stravovací lístky si budou děti nadále každý měsíc po uhrazení platby vyzvedávat u vedoucí školní jídelny. A to i v případě platby přes účet!

Možnost platby v hotovosti zůstává. I tady je zaveden zálohový systém, přeplatek bude vrácen poslední červnový den školního roku.

Výběr jídel

Školní jídelna MZŠ Dymokury rozšiřuje nabídku jídel - v některé dny dle aktuálního jídelníčku je možné volit variantu 1 či 2.

Jídelníček na každý další týden je zveřejňován ve středu na obvyklých místech (nástěnka u jídelny, webové stránky školy). Hned následující čtvrtek mohou žáci v době od 11.30 do 12.30 u vedoucí školní jídelny projevit zájem o variantu oběda č.2 na příští týden. Při odběru daného jídla lístek odevzdávají vydávající paní kuchařce.

Cizí strávníci mohou objednat variantu č. 2 u vedoucí školní jídelny ve čtvrtek v době od 10.30 - 11.00 hod.

V případě, že strávníci nenahlásí svůj zájem o variantu č. 2, mají automaticky variantu oběda č. 1.

Odhlašování obědů

Odhlašovat obědy lze na základě podepsané stravenky den předem nebo nejpozději do 7.00 hod. ráno. 1. den nemoci je možné si oběd vyzvednout od 10.30 hod. - 11.00 hod.


TOPlist