TRIANGL - podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji

Hlavním cílem projektu je rozvoj zájmu žáků 6. - 9. tříd základních škol Středočeského kraje o přírodovědné obory a s tím související udržitelný rozvoj. Cílem je vytvořit funkční partnerskou síť mezi školami kraje, vzdělávacími a výzkumnými institucemi. Ve školách budou realizovány projektové dny:
- Fyzika pro praxi
- Moderní chemie
- Ochrana duševního vlastnictví

Jednotlivé moduly jsou vedeny odborníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti s danou tématikou - jak odborné, tak lektorské.

Žáci 6. - 9. tříd se zúčastní  exkurzí ve výzkumných ústavech. Za žáky do škol budou dojíždět vědci, kteří s žáky budou besedovat a přibližovat jim tak vědu. Formou besed s vědci představíme žákům jiné osobnostní vzory, než s kterými se běžně setkávají v televizi či časopisech. Projekt nabízí řadu seminářů učitelům. 


TOPlist