Společně ve škole

Název projektu: Společně ve škole - Together at school
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004836
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Dotace ve výši 629.930 Kč
Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči žáků.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech společného vzdělávání žáků, výsledkem je dosažení vyšší kvality v této oblasti.
Realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018


TOPlist