Přírodní vědy v DymokurechPopis projektu
V rámci projektu byly realizovány stavební úpravy zajišťující rekonstrukci výukových prostor, pořízeno vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích, jak pro žáky ZŠ, tak i pro zájmové neformální vzdělávání ve vazbě na uplatnění na trhu práce s ohledem na regionální potřeby trhu práce.

Cíl projektu
Rekonstrukce výukových prostor, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích jak pro žáky ZŠ, tak i pro zájmové neformální vzdělávání (přírodní vědy) ve vazbě na uplatnění na trhu práce s ohledem na regionální potřeby trhu práce.

Výsledek projektu
Vytvořeno prostředí pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a jejich skutečné rozvíjení.
TOPlist