Eskalátor

Projekt Eskalátor realizuje společnost SCIO. Projekt sleduje a rozvíjí znalosti a dovednosti žáků 4. - 9. tříd základní školy v čtenářské gramotnosti a angličtině, a to formou ověřovacích testů a individualizovaného e-learningu.
Díky projektu škola získala
- možnost otestovat všechny žáky 4. - 9. třídy
- elektronickou zprávu pro každého žáka i školu jako celek
- při opakovaném testování zpráva poskytne informaci o rozvoji žáka/třídy/školy od minulého 
testování
- v návaznosti na výsledky testu pro každého žáka vygenerovaný individuální e-learning, který  
reflektuje slabá místa a může být využíván jak doma, tak ve škole.


TOPlist