Školní družina a klub


Školní družina a školní klub
hlavní vychovatelka: Andrea Řeháčková
vychovatelka: Eva Fabiánová

Provoz školní družiny a školního klubu:  7.00 hod. -  7.30 hod.
11.10 hod. - 16.15 hod.

Poplatek za školní družinu (příspěvek zřizovateli OÚ Dymokury na částečnou úhradu neinvestičních výdajů) je 80,- Kč na měsíc.

Platba 400 Kč na začátku každého pololetí!


Školní družina připravuje mnoho akcí pro všechny žáky školy i další veřejnost, na které všechny srdečně zve.TOPlist