Celoroční plán v kostce na rok 2017/2018

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy!

Letošním školním rokem bude prolínat celoroční školní projekt, do kterého budou zapojeni všichni žáci. Projekt jsme nazvali „Ve zdravém těle zdravý duch“. Cílem je uvědomění si toho, že o zdraví duševní i fyzické je třeba pečovat. Chceme přispívat tomu, aby se žáci ve zdravém prostředí rádi vzdělávali. Společnými prožitky budeme podporovat uvědomění si individuality každého žáka.

První aktivitou bude WORLD MARATHON CHALLENGE – dětský maraton Poděbrady 2017. I odtud půjde inspirace pro další aktivity.
Zdravého ducha žáků chceme podporovat nabídkou aktivit vhodných pro osobnostní rozvoj žáků. Čeká nás projekt EDISON, kdy školu na týden navštíví stážisté z různých zemí světa.
Z Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání jsme získali finanční prostředky na projekt „Společně ve škole“. Díky němu realizujeme ve škole nadstandartní aktivity jako pomoc žákům, kteří zvýšenou pozornost potřebují.

Budeme organizovat v průběhu celého školního roku akce, které se u nás již staly tradicí - odemykání a zamykání 1. třídy, Dymokurský duatlon, keramika pro dospělé, Mikulášská nadílka, Tříkrálová sbírka, Vánoční jarmark, bruslení na Zimním stadionu v Nymburce, Masopust, školní ples, velikonoční projekty, Den Země spojený se sběrem starého papíru, koncert ke Dni matek, Dětský den, obhajoby absolventských prací, Skokan roku, Můj deváťák.

Našim žákům nabízíme širokou nabídku kroužků i mimoškolních akcí, řada z nich je organizována díky dobré spolupráci s místními spolky. Vyhledáváme příležitosti plynoucí z výzev MŠMT a tím sledujeme zvyšování efektivního rozvoje školy a kvality poskytovaných služeb.

V letošním školním roce budeme využívat nový školní autobus. Díky skvělé spolupráci se zřizovatelem Obec Dymokury a vstřícnosti sponzorů školu stále modernizujeme. Děkujeme.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme všem příjemný a podnětný školní rok.

Mgr. Martina Martínková, řed. školy
Mgr. Daniela Lazarová, zást. řed.TOPlist