Roční plán na rok 2019/2020

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy!

I letošním školním rokem bude prolínat celoroční školní projekt, do kterého bude zapojena celá škola. Projekt jsme nazvali „Dělání, dělání…“. Cílem bude podporovat zájem našich žáků o dění nejen ve škole, ale i kolem sebe, podporovat sounáležitost se školou, různými aktivitami u žáků probouzet ochotu převzít odpovědnost a dlouhodobé závazky. Chceme, aby žáci sami přicházeli s nápady, co oni sami mohou pro školu, obec, místní komunitu udělat. Celoroční projekt vyvrcholí společným zážitkovým týdnem, kdy se staneme „hvězdami manéže“.

I letos připravujeme lyžařský kurz, zimní školu v přírodě, jazykový kurz s rodilým mluvčím, očekáváme návštěvu zahraničních studentů – Edisonů. Chceme také vycestovat do zahraničí – procvičit angličtinu.

Vyhledáváme příležitosti využít různé dotační tituly. Získáním finanční podpory z IROP rekonstruujme učebnu a laboratoř přírodních věd, díky spolupráci se společností AISIS jsme získali účast v projektu sdružujícího 12 základních škol napříč republiky – Dobrá škola II. Ten nám přinese nejen nové vybavení ICT technologiemi, ale i prostor pro naše pedagogy k získání ICT dovedností. Z finanční podpory MŠMT druhým rokem realizujeme projekt „Společně ve škole II“, který podporuje společné vzdělávání. Z finanční podpory MŠMT jsme vybudovali „Zelenou učebnu“ a tu budeme dál rozvíjet.

Tradičně organizujeme akce v průběhu celého školního roku – odemykání a zamykání 1. třídy, Dymokurský duatlon, keramika i angličtina pro dospělé, Mikulášská nadílka, Tříkrálová sbírka, Vánoční jarmark, bruslení na Zimním stadionu v Nymburce, Masopust, školní ples, velikonoční projekty, Den Země spojený se sběrem starého papíru, Dětský den, obhajoby absolventských prací, Skokan roku, Můj deváťák. I letos poběžíme díky Rotary klubu Poděbrady World Maraton Challenge, tentokrát v Nymburce. Ten náš dymokurský zaběhneme znovu i letos.

Našim žákům nabízíme širokou nabídku kroužků i mimoškolních akcí. Řada z nich je organizována díky dobré spolupráci s místními spolky. Nadále budeme vyhledávat příležitosti různých dotačních titulů a napomáhat tak k efektivnímu rozvoji školy.

Těšíme se na spolupráci a děkujeme za podporu.

Mgr. Martina Martínková, řed. školy
Mgr. Daniela Lazarová, zást. řed.TOPlist