Roční plán v kostce na rok 2018/2019

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy!

Chceme, aby se i letošním školním rokem prolínal celoroční školní projekt, do kterého bude zapojena celá škola. Projekt jsme nazvali „Po stopách historie“. Cílem bude různými aktivitami vést žáky k poznávání historie České republiky i místa, kde žijí, vytvářet pocit hrdosti na tato místa – a to především prostřednictvím společného prožitku a praktických cvičení.

I letos připravujeme lyžařský kurz, zimní školu v přírodě, jazykový kurz s rodilým mluvčím, očekáváme návštěvu zahraničních studentů – Edisonů.

Díky příležitostem v různých dotačních titulech, které se nám podařilo využít, budeme budovat „Zelenou učebnu“, která bude základem vytvoření „učící se zahrady“ (získání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR). Díky finanční podpoře z MŠMT budeme realizovat projekt „Společně ve škole II“, kdy budeme žákům nabízet aktivity, které se osvědčily v minulosti – kluby, doučování, projektové dny, pořídíme ICT techniku, budeme využívat práci školního asistenta.

Tradičně organizujeme akce v průběhu celého školního roku – odemykání a zamykání 1. třídy, Dymokurský duatlon, keramika pro dospělé, Mikulášská nadílka, Tříkrálová sbírka, Vánoční jarmark, bruslení na Zimním stadionu v Nymburce, Masopust, školní ples, velikonoční projekty, Den Země spojený se sběrem starého papíru, Dětský den, obhajoby absolventských prací, Skokan roku, Můj deváťák. I letos poběžíme díky Rotary klubu Poděbrady World Maraton Challenge, tentokrát v Nymburce. Ten náš dymokurský zaběhneme i letos.

Našim žákům nabízíme širokou nabídku kroužků i mimoškolních akcí. Řada z nich je organizována díky dobré spolupráci s místními spolky. Nadále budeme vyhledávat příležitosti různých dotačních titulů a napomáhat tak k efektivnímu rozvoji školy.

Máme představu, co je „dobrá škola“ a tuto představu budeme naplňovat v hodinách výuky, v rámci projektů, v práci školní družiny, v rámci mimoškolních aktivit.

Těšíme se na spolupráci a děkujeme za podporu.

Mgr. Martina Martínková, ředitelka školy
Mgr. Daniela Lazarová, zást. řed.

TOPlist