Mapa školy

Vážení rodiče,
letos poprvé jsme objednali u společnosti SCIO zpracování nezávislého průzkumu, který má pomoci zmapovat, jak naši školu hodnotí žáci, jejich rodiče, učitelé, vedení školy.
Naším cílem je, aby děti byly ve škole spokojené a práce školy se zkvalitňovala. Na základě výsledků šetření chceme pozitivně ovlivňovat svůj chod a předcházet vzniku nežádoucích situací.
Jak jsme slíbili, výsledky dotazníkového šetření zveřejňujeme v plném rozsahu, aby se s nimi každý mohl seznámit a udělat si tak vlastní názor.
Připomínáme, že zjišťování bylo dobrovolné a anonymní. Děkujeme za všechny vyplněné dotazníky, kterých se nám od rodičů vrátilo 91,2%, což je podstatně více, než u ostatních škol (průměr byl 71,3%). Jak se ve statistických údajích a informacích vyznat najdete ve zveřejněné analytické zprávě.
Dále zveřejňujeme souhrnné výsledky pro rodiče, kde můžete vidět, jak hodnotí dané oblasti rodiče (R), žáci 1. a 2. stupně (Z1, Z2), učitelé (U) či provozní zaměstnanci (P). Grafické znázornění výsledků Mapy školy 2015 najdete také v příloze.
Chceme zdůraznit skutečnost, že v České republice je více než 4000 základních škol. Mapu školy si letos nechalo vytvořit 365 z nich. Dotazníkové šetření je pro školy dobrovolné a každá škola si náklady na něj hradí z vlastních prostředků. Kromě finančních důvodů se možná vedení některých škol může obávat, aby se v anonymních dotaznících neobjevila nepříjemná kritika. To není náš přístup, oceňujeme, když nám rodiče i jejich žáci poskytnou zpětnou vazbu k tomu, co a jak se ve škole děje.
Děkujeme všem za otevřenost ve vašich názorech a také za hodnocení školy. Věříme, že výstupy z Mapy ZŠ se stanou zdrojem pozitivních změn v naší škole.

Mgr. Martina Martínková

Analytická zpráva - zde
Grafy - zde
Souhrnná zpráva pro rodiče - zde


TOPlist