Mapa školy

Vážení rodiče,
po třech letech jsme u společnosti SCIO objednali zpracování nezávislého průzkumu, který má pomoci zmapovat, jak naši školu hodnotí žáci a jejich rodiče nebo jak sebe sami i svoji práci vnímají učitelé, provozní zaměstnanci či vedení školy.
Okruhy dotazníkového šetření
- cíle školy
- výuka a hodnocení
- spolupráce
- bezpeční
- materiální zázemí
- spokojenost se školou
- vztahy
Naším cílem je, aby děti byly ve škole spokojené a práce školy se zkvalitňovala. Věříme, že i zájem rodičů je stejný nebo podobný. V této snaze nám velmi pomáhá, když známe názory rodičů a žáků na naši školu. Právě informace získané nezávislým a anonymním dotazováním jsou velmi cenné a spolu s případnými dalšími podněty nám pomáhají k objektivnějšímu posuzování činnosti školy.
V uplynulých dnech jsme obdrželi zpracované výsledky dotazníkového šetření a jak jsem slíbila, zveřejňujeme je v plném rozsahu, aby se mohl každý seznámit s jejich obsahem a udělat si tak vlastní názor. Připomínám, že zjišťování bylo dobrovolné a anonymní.
Děkujeme za všechny vyplněné dotazníky, kterých se nám vrátilo 86%, což je vysoký počet účastníků průzkumu. Všechny dotazníky byly odeslány na vyhodnocení do společnosti SCIO a nyní i vy se můžete seznámit se závěrečnou zprávou, kterou tvoří souhrnné výsledky, analytickou zprávou, kde jsou podrobně rozpracovány jednotlivé sledované jevy a zprávou Percentily mapy ZŠ, která přináší porovnání naší školy s ostatními školami. Odpovědi respondentů na otevřené otázky nejsou v těchto zprávách uvedeny, ale vedení školy je má k dispozici.
Vážení rodiče, děkuji vám všem za otevřenost ve vašich názorech a současně i za kladné ohodnocení činnosti školy či ocenění práce našich pedagogů, které se také objevilo ve výsledcích.

                                                                 Mgr. Martina Martínková
Závěrečná zpráva - zde
Analytická zpráva - zde
Percentily ZŠ - zde


TOPlist