CELOŠKOLNÍ AKCE 2019/2020

Ekologické besedy Tonda Obal na cestách

Ve čtvrtek 9. 1. se žáci 1. - 9. třídy účastnili ekologických besed společnosti EKO-KOM. Cílem těchto besed je informovat žáky o možnostech třídění a recyklace odpadů. Děti byly seznámeny s tím, jak se odpady třídí, proč se to dělá a co se dá z obalů následně vyrobit.

Tříkrálová sbírka pro Žanetku

Ve čtvrtek 19. 12. jsme měli opět důvod ke společnému setkání v tělocvičně. Školní parlament předával Žanetce a její mamince částku, která se vybrala během Tříkrálové sbírky. Bylo to 8 522 Kč. Jsem rádi, že můžeme Žandě přispět na rehabilitaci, kterou absolvuje v Kutné Hoře a kam každý den po vyučování dojíždí.
Děkujeme všem, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli.

Vánoční jarmark

Vánoční čas vybízí ke společným chvilkám. A jednou takovou je i náš tradiční vánoční jarmark. V úterý 17. 12. navečer jsme se sešli u školy a společně s Třemi králi a velbloudy jsme došli k Obecního úřadu, kde vystoupili žáci 1. stupně a za podpory ostatních spolužáků ze školy zazpívali vánoční koledy. V prostorách obecního úřadu byla opět připravena  výstava, tentokrát na téma "Sladké Vánoce". Bylo zde vystavenou cukroví, které dodali rodiče a prarodiče našich žáků. Prodávala se zde i keramika. A nikdo domů nespěchal, opět jsme se setkali se známými a vzájemně jsme si popovídali se svařákem nebo štrůdlem v ruce, které chutnaly báječně.
Tříkrálová sbírka byla opět vybírána pro naši žákyni Žanetku Hruškovou, která bojuje s následky mozkové obrny. Díky návštěvníkům jarmarku byla vybrána částka, která byla Žanetce předána v tělocvičně.

Andělská škola (projekt Školáček)

V úterý 10. 12.  jsme se opět setkali s budoucími prvňáčky. A tentokrát to bylo vánoční setkání - v andělské škole. Andělé měli pro děti připravené vystoupení s koledami. I divadelní kroužek předvedl své umění.  A potom už na děti čekaly různé aktivity, které si s anděly určitě všichni užili.

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. prosince chodil Mikuláš i u nás ve škole. Spolu s anděly a čerty měl pro děti připravenou nadílku. Žáci 1. - 4. třídy naopak měli pro ně připravenou básničku. Mikuláš se svou partou  zaskočil i do mateřské školky, kde všechny hodné děti také odměnil. Tato každoroční akce je záležitostí žáků 9. třídy, kteří se své role ujali na jedničku.

Týden vědy a techniky

Ve čtvrtek 14. 11. se žáci 8. a 9. třídy vypravili do Prahy, aby navštívili výstavu, kterou pořádala Akademie věd ČR v Praze. A jak si výstavu, a nejen ji, žáci užili, popsala D. Typltová.

Ve čtvrtek, 14. listopadu jsme se my, deváťáci, a naši spolužáci z osmé třídy vydali společně do Prahy na Týden vědy a techniky.
Ráno jsme se sešli před školou a došli k vlakovému nádraží a jeli do Nymburka, kde jsme přestoupili na vlak směrem pražské Hlavní nádraží. Cestu jsme si zkrátili povídáním. Z nádraží naše cesta vedla do Akademie věd, kde se výstavy konaly.  U Václavského náměstí jsme měli možnost vidět venkovní výstavu o demonstraci 17. listopadu a průběhu Sametové revoluce.  V budově, kde seTýden vědy a techniky spolu s výstavami konal, jsme se rozdělili na libovolné skupinky a dostali rozchod, během kterého jsme si prošli dějepisnou i fyzikální část akce. Na dějepisné výstavě jsme si mohli přečíst i poslechnout o událostech 17. listopadu a všem s ním spojeném, a také jsme mohli slyšet písně, které tyto události doprovázely. Fyzikální část byla hlavně o pokusech. Většinu věcí jsme si mohli vyzkoušet, anebo na mnoha plakátech přečíst, jak v našem běžném životě fyzika funguje. Potom, co jsme si prošli všechno, co jsme chtěli, sešli jsme se všichni na smluveném místě, odkud jsme šli do nákupního centra, kde jsme si všichni dali něco dobrého k obědu, a když nám zbyl čas, tak něco nakoupili. Pak už jsme jenom vyrazili na nádraží, odkud nám jel vlak. Kolem šesté hodiny jsme dorazili do Dymokur.
Myslím, že za obě třídy mohu říct, že tato exkurze se vydařila. Děkujeme našim paním učitelkám na dějepis a fyziku, že nám umožnily poznat tyto předměty i z trochu jiné stránky.

Dělání, dělání ... - projektový den

Ve čtvrtek 17.10. jsme si užili společné "dělání". Žáci 1. a 9. třídy společně zasadili alej stromů a ostatní žáci v jednotlivých dílnách vyráběli dymokurskou turistickou vizitku, tvořili výzdobu pro školu, pro jídelnu i pro obec,  připravovali vystoupení pro školky a seniory, připravovali lesní stezku, zakládali bylinkovou zahrádku, vyráběli ptačí budky, ruční papír, pro místní fotbalisty vytvářeli kroniku spolku.
Ve stručnosti - všichni jsme společně pracovali pro sebe, pro školu, pro obec.

ŠKOLÁČEK - aneb my se školy nebojíme
"Já jsem Vaše kámoška, dymokurská stonožka..."

Tímto projektem chceme předškolním dětem usnadnit vstup do 1. třídy, seznámit je s budoucími spolužáky a paní učitelkou, ukázat jim školu. Ve středu 16. 10. se v dopoledních hodinách uskutečnilo první setkání, které proběhlo v doprovodu učitelek z mateřské školky. Další setkání už budou probíhat v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů.
Symbolem tohoto projektu je dymokurská stonožka, která děti provází. A právě na tomto setkání si svoji keramickou stonožku vyrobily v keramické dílně.

World Challenge Marathon 2019

Již potřetí jsme se spolu školami ZŠ Václava Havla, TGM Poděbrady, ZŠ Komenského Nymburk, poděbradským a nymburským gymnáziem zúčastnili sportovní akce, kterou pořádal Rotary Club Jičín.
Snažili jsme se co nejrychleji uběhnout 42 195 m.  Skončili jsme na 6. místě, ale sportovcům patří velký obdiv a uznání za nasazení a bojovnost, kterou prokazovali.

Dymokurský duatlon

Cvičná evakuace ve středu 18. 9. proběhla bez problémů a Duatlon mohl začít. Při každoročním klání si kromě tradičního měření sil v běhu a jízdě na kole žáci procvičovali svoje dovednosti v jízdě zručnosti, znalosti v dopravní, zdravotní výchově a v topografii
Po absolvování všech úkolů na stanovištích mohly děti shlédnout ukázku výcviku služebních psů.
A i  letos jsme si zase všichni pochutnali na tom nejlepším kotlíkovém guláši.
Do cíle Dymokurského duatlonu dojeli všichni.  Velkou pochvalu si zaslouží deváťáci za přípravu, organizaci a zdárný průběh. A prvňáčci? Odměnu, kterou dostali od svých deváťáků, si opravdu zasloužili. 

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok společným shromážděním v tělocvičně školy. Toto pondělí bylo určitě nejslavnostnější pro naše prvňáčky. Nejstarší žáci školy, deváťáci, je ve škole přivítali a od tohoto dne jim budou pomáhat. V rámci projektu "Můj deváťák" si každý deváťák "adoptoval" svého prvňáka a doprovodil ho do jeho nové škoní lavice. Přejeme všem, aby se jim tento školní rok vydařil.


TOPlist