Celoškolní akce 2018/2019


Andělská škola (projekt Školáček)

V úterý 11. 12. 2018 proběhlo ve školní jídelně vánoční setkání s budoucími prvňáčky. A všichni si to opravdu užili, rozsvícený vánoční stromeček, spousta andělů s jedním čertem a různé aktivity pro děti. Divadelní kroužek s paní Burger si připravil krásné vánoční vystoupení.
Už se těšíme na Vánoce!

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. 12. jsme ve škole mohli potkat čerty, anděly i Mikuláše. Navštívili hlavně žáky 1. - 4. třídy, kde jim nadělili nějaké dobroty. A čerti? Ti nikoho do pekla neodnesli, všechno dobře  dopadlo.

Já už to znám, umím....
V pátek 30. 11. se zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy zúčastnili Soutěže mladých budoucích odborníků, kterou pořádal SOŠ v Hlušicích. Žáků, kteří si chtěli vyzkoušet svá budoucí řemesla se sešlo mnoho.Mohli si vyzkoušet profese Mladý kuchař, Mladý cukrář,  Mladý krejčí, Zahradník, Automechanik atd. V kategorii Mladý rybář se Ondra Svoboda umístil na 1. místě


Preventivní program "Típni to"

V pondělí 12.11. se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku v rámci prevence patosociálních jevů  výukového programu „Típni to“. Lektorka zajímavou formou seznámila děti se zdravotními riziky kouření, s druhy závislostí a principy jejich vzniku, s ekonomickými dopady kouření. Pomocí příběhů konkrétních lidí, kteří využili služeb národní linky pro odvykání kouření, dětem dokázala, že kouření negativně ovlivňuje různé oblasti života. Lektorka s dětmi na dané téma diskutovala, zasvěceně odpovídala na jejich četné dotazy, měla připravené i názorné pomůcky a obrazový materiál. Děti také dostávaly různé úkoly, které řešily buď samostatně nebo ve skupinách.

Oslavy 100. výročí založení republiky

I v naší škole proběhly oslavy 100. výročí založení republiky. Navštívil nás pan prezident T. G. Masaryk. Přijel na koni v doprovodu legionářů. Děti ho vítaly státními vlajkami a jeho oblíbenou písní Ach synku, synku.
Zástupci školního parlamentu položili věnec k pomníku T. G. Masaryka, který je před školou.
Prezident Masaryk pronesl projev a společně s dětmi před školou vysadil dva stromy. K jejich kořenům žáci 1. i 2. stupně vložili lahve  se vzkazy dalším generacím. A na všem se podíleli naši žáci.
Byla to důstojná oslava. Velký dík patří paní Burger za zprostředkování zážitku s Masarykem.

Besedy SMART

Ve středu 24. 10. proběhly v 5. - 8. třídě besedy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. S dětmi pohovořili pracovníci OSPOD Poděbrady a Policie ČR. Přiblížili jim problematiku šikany, odpovědnosti trestných činů, kyberšikany. Žáci diskutovali a veškeré dotazy jim byly zodpovězeny.

ŠKOLÁČEK - aneb my se školy nebojíme
"Já jsem Vaše kámoška, dymokurská stonožka..."

Projekt je určen pro přeškolní děti. Chceme jim usnadnit vstup do 1. třídy, seznámit je s budoucími spolužáky a paní učitelkou, ukázat jim školu. První setkání se uskutečnilo v úterý 23. 10. dopoledne. Toto setkání proběhlo v doprovodu učitelek z mateřské školky. Další setkání už budou probíhat v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů.
Jako každý rok, tak i letos bude děti Školáčkem provádět dymokurská stonožka. A právě na tomto setkání si svoji keramickou stonožku vyrobily v keramické dílně.


Exkurze 1. třídy

V úterý 16.10. byla první třída v rámci projektu “Po stopách historie” ve Skanzenu v Přerově nad Labem. Děti  viděly, jak žili lidé v naší oblasti v minulém století. Nejvíce je zaujala chalupa z Dymokur a venkovská škola. Také pozorně prohlížely hračky, se kterými si hrály jejich babičky a dědečkové. Celá expozice Polabského muzea v přírodě se jim moc líbila.


Projektový den ke 100. výročí vzniku republiky na 1. stupni

V pátek 12. října proběhl na 1. stupni projektový den věnovaný 100. výročí vzniku samostatného československého státu. 
Všichni žáci shlédli prezentaci o vzniku Československé republiky, která jim přiblížila formou odpovídající jejich věku události před 100 lety. Potom každá třída pracovala samostatně na úkolech, které bude prezentovat na chodbě školy na časové přímce.                       
První a druhá třída se věnovala vyhledávání informací o lípě – našem národním stromu. Děti prováděly frotáž kůry, kreslily listy a společně vyrobily strom, na který si každý žák 1. stupně připevní svůj lipovy list. Žáci třetí třídy našli na internetu podoby historických a současných státních symbolů. Společně je vybarvili a popsali. Čtvrťáci vyhledali informace o životě lidí před vznikem republiky, které zapsali na stažené obrázky.
Zástupci všech tříd na závěr pak svoji práci odprezentovali a ukázali všem dětem.


Dymokurský duatlon

Každý rok ke konci září se koná v naší škole Dymokurský duatlon. Letos proběhl ve čtvrtek 27. 9. Kromě tradičního měření sil v běhu a jízdě na kole si žáci procvičovali svoje dovednosti v jízdě zručnosti, znalosti v dopravní, zdravotní výchově a v topografii. Ale vše začalo cvičnou evakuací s pomocí hasičů.
Novinkou byla letos ukázka výcviku policejních koní. Bylo to moc zajímavé.
Kotlíkový guláš servírovaný venku na školní zahradě chutnal opět báječně.
Do cíle Dymokurského duatlonu dojeli všichni a velkou pochvalu si zaslouží deváťáci za přípravu, organizaci a zdárný průběh. A prvňáčci? Srdnatě bojovali a všechno zvládli.


World Challenge Marathon 2018

20. září jsme se společně s městskými školami (ZŠ Václava Havla, TGM Poděbrady, ZŠ Komenského Nymburk, poděbradským a nymburským gymnáziem) zúčastnili sportovní akce, kterou již druhým rokem pořádal Rotary Club Poděbrady.
Snažili jsme se co nejrychleji uběhnout 42 195 m.  Skončili jsme na 5. místě, ale sportovcům patří velký obdiv a uznání za nasazení a bojovnost, kterou prokazovali.

Jazykový projekt Edison

Opět se naše škola zapojila do jazykového projektu Edison. Třetí zářijový týden jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o Tunisu, Číně, Srbsku, Gruzii, Indii a Turecku. Stážisté formou prezentací seznamovali naše žáky se svými zeměmi, jejich kulturou, přírodou, zajímavostmi. Jeden den si pro nás připravili jejich národní jídla, která měli všichni možnost ochutnat. A jediným dorozumívacím jazykem byla angličtina. Starší žáci tlumočili svým mladším spolužákům, ovšem ani oni neměli problém si s Edisony popovídat. Prostě angličtina se tento týden rozléhala po celé škole.
A my jsme pro ně připravili výlet do Poděbrad, Kutné Hory a určitě pro ně byla nezapomenutelným zážítkem návštěva staročeské krčmy v Dětenicích se středověkým programem.
Hostitelských rodin se ujali naši žáci a za to jim moc děkujeme a věříme, že navázali nová přátelství.
Celý týden byl zakončen setkáním Edisonů a paní starostky, která jim předala malý dárek na památku - špendlík s českým granátem.
Věříme, že se Edisonům v naší škole líbilo a někdy si na nás vzpomenou.
Fotografie
setkání v tělocvičně - zde
příprava a prezentace národních jídel - zde
setkání s paní starostkou - zde

Projekt VZP "VZPoura úrazům"

V pondělí 10. 9. měli žáci 1. - 5. třídy možnost pobesedovat s hendikepovaným pracovníkem pojišťovny, který žije  s trvalými následky po vážném zranění.
Děti byly varovány před riziky a následky nejrůznějších nehod. Zajímavá byla i diskuse, kde děti podávaly věcné i zvídavé dotazy ze života hendikepovaného člověka.

Slavnostní zahájení školního roku

Školní rok jsme tradičně zahájili společným slavnostním shromážděním v tělocvičně školy. Největší pozornost ale patřila našim prvňáčkům, pro které byl tento den velice významný. Ve škole je přivítali naši deváťáci, kteří jim od tohoto dne budou pomáhat. V rámci projektu "Můj deváťák" si každý deváťák "adoptoval" svého prvňáka a doprovodil ho do jeho nové školní lavice.
Přejeme všem hodně úspěchů a radosti v novém školním roce.


TOPlist