CELOŠKOLNÍ AKCE 2019/2020

  ŠKOLÁČEK - aneb my se školy nebojíme
"Já jsem Vaše kámoška, dymokurská stonožka..."

Tímto projektem chceme předškolním dětem usnadnit vstup do 1. třídy, seznámit je s budoucími spolužáky a paní učitelkou, ukázat jim školu. Ve středu 16. 10. se v dopoledních hodinách uskutečnilo první setkání, které proběhlo v doprovodu učitelek z mateřské školky. Další setkání už budou probíhat v odpoledních hodinách za přítomnosti rodičů.
Symbolem tohoto projektu je dymokurská stonožka, která děti provází. A právě na tomto setkání si svoji keramickou stonožku vyrobily v keramické dílně.

Dymokurský duatlon

Cvičná evakuace ve středu 18. 9. proběhla bez problémů a Duatlon mohl začít. Při každoročním klání si kromě tradičního měření sil v běhu a jízdě na kole žáci procvičovali svoje dovednosti v jízdě zručnosti, znalosti v dopravní, zdravotní výchově a v topografii
Po absolvování všech úkolů na stanovištích mohly děti shlédnout ukázku výcviku služebních psů.
A i  letos jsme si zase všichni pochutnali na tom nejlepším kotlíkovém guláši.
Do cíle Dymokurského duatlonu dojeli všichni.  Velkou pochvalu si zaslouží deváťáci za přípravu, organizaci a zdárný průběh. A prvňáčci? Odměnu, kterou dostali od svých deváťáků, si opravdu zasloužili. 

Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok společným shromážděním v tělocvičně školy. Toto pondělí bylo určitě nejslavnostnější pro naše prvňáčky. Nejstarší žáci školy, deváťáci, je ve škole přivítali a od tohoto dne jim budou pomáhat. V rámci projektu "Můj deváťák" si každý deváťák "adoptoval" svého prvňáka a doprovodil ho do jeho nové škoní lavice. Přejeme všem, aby se jim tento školní rok vydařil.


TOPlist